09 lip 2021

Słowo do Parafian – 11 lipca 2021

0 Komentarzy

Jesteśmy wybrani i powołani!

 

Słowo, które Kościół Święty kieruje do nas w XV Niedzielę Zwykłą podkreśla ważną prawdę o powszechnym powołaniu do świętości i czystości oraz do dzielenia się tą prawdą z innymi ludźmi. Święty Paweł poucza nas o tym w swoim liście: „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.”  Niebo – stan wiecznego szczęścia i świętości jest przeznaczony dla tych, którzy przechodząc przez życie na ziemi na serio potraktowali wskazanie Jezusa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48) oraz „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1,15-16).

Nasze powołanie do świętości zawiera w sobie dwa zadania do zrealizowania. Pierwszym jest doskonalenie życia wewnętrznego, czyli jak to określa św. Paweł życie pełnią miłości, którą widać po tym jaka jest nasza cierpliwość, łagodność, opanowanie, radość, pokój i inne cnoty. Drugim jest nasze apostolskie zaangażowanie i jego owoc. My również będziemy kiedyś zapytani o to ilu ludzi dzięki naszej wierze i świadectwu życia dostąpiło łaski zbawienia. Ilu uczniów przyprowadziliśmy do Chrystusa i Jego Królestwa? Nie ma ważniejszego zadania na ziemi, taki bowiem był ostatni nakaz Jezusa.  Dlatego rozsyłając swych uczniów pokazuje im, że głoszenie Dobrej Nowiny jest najważniejsze i nakazuje im, aby nic ze sobą nie zabierali, nie przywiązywali do rzeczy zewnętrznych. Tak przygotowanym uczniom Jezus deleguje swą moc i władzę, dlatego „wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.” Dziś misję Kościoła oddaje w nasze ręce, zaprasza wszystkich do karmienia się

i dzielenia Jego Słowem.

Roman Harmata PA

 

[do góry]