13 sie 2021

Słowo do Parafian – 15 sierpnia 2021

0 Komentarzy

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny słyszymy w liturgii słowa, które za rozradowaną w Duchu Św. Maryją powinno powtarzać każde wierzące serce. Ona jest obrazem Kościoła, jest Oblubienicą Ducha Świętego i Matką każdego z nas według otrzymanej łaski i wyjątkowego posłannictwa. To właśnie Ona jako obraz Kościoła jest „Córą królewską wchodzącą w pełni chwały” przed majestat króla i obraz ten uczy nas jak wielkie jest powołanie wszystkich, którzy uwierzą i oddadzą swe życie w służbie dla Boga. To dla nas Pan Bóg ukazuje ten piękny obraz abyśmy nie mieli wątpliwości jak bardzo umiłował nas Chrystus – Król i Oblubieniec Kościoła, pragnący być Oblubieńcem każdego z nas.

Aby jednak na wzór Maryi i w naszych sercach rozbrzmiewało pełne uwielbienia „Magnificat” musi najpierw być wypowiedziane „Fiat” – zawierzenie do końca Bożemu Słowu, podjęcie wypełnienia Woli Boga według danego każdemu z nas charyzmatu. Do królestwa Ojca wejdą bowiem ci, którzy Pełnią Jego wolę. A wolą Bożą jest zbawienie wszystkich ludzi. Do tego wzywa nas Chrystus.  Prośmy więc dziś naszą Królową, o wyproszenie łaski do podjęcia tego zadania.

Maryja poczęła w swoim łonie Chrystusa i potem Go zrodziła, tak samo w naszych duszach strzeże obecności Boga i dziś pomaga nam wypełnić to zadanie w jedności z Jezusem.

[do góry]