15 Lut 2020

Słowo do Parafian – 16 lutego 2020

0 Komentarzy

Bracie i Siostro,

 

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii na dzień dzisiejszy możesz być zaskoczony przez słowa wypowiedziane przez Jezusa. Chciałoby się zarzucić Ewangeliście, że „Jezus na pewno tak nie powiedział”. Nie mamy jednak takiego prawa.  Okazuje się, że nawet dziś Prawo nie zatraciło swego znaczenia, bo jeszcze „nie stało” się wszystko co było zapowiedzią Proroków. Wiele fragmentów Starego Testamentu nie zostało jeszcze spełnionych przez pierwsze przyjście Jezusa. Aby to uczynić, Jezus jako wielki Król swego ludu, musi ponownie przyjść na tę ziemię. Chrystus pokazuje, że wiele można się nauczyć ze Starego Testamentu, szczególnie przez proroków Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. Wtedy to, co nie jest jeszcze spełnione, zostanie doprowadzone do końca.  Prawo bywa często wymagające i nikomu nie przychodzi łatwo by być mu wiernym. Jednak, jeśli poprzedzimy to przestrzeganie poszczególnych praw prawem miłości to nawet to co trudne okaże się nabierać sensu.

To z miłości powinno rodzić się w nas pragnienie pomocy Kościołowi. Dary, które będziemy składać na Doroczną Kwestę Katolicką mają służyć wyrażeniu tej Miłości w konkretny sposób. Każdemu z nas powinno zależeć na tym by ta „Wiadomość Miłości” dotarła wszędzie tam, gdzie jej brakuje. Jeśli chcesz zapytać, dlaczego mielibyśmy pomóc Kościołowi, to odpowiedz jest jasna…, bo „My jesteśmy Kościołem”.

Dziękuję wam za waszą Miłość.

[do góry]