18 kw. 2020

Słowo do Parafian – 19 kwietnia 2020

0 Komentarzy

Bracie i Siostro,

Tak bardzo chciałbym wiedzieć co jest we mnie miłe Bogu i zawsze pragnąć tego samego co ON. Oczywiście, na stawiane Mu pytanie „Czego chcesz od nas Panie”, Bóg już odpowiedział słowami „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”, oraz „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

Czyli Bóg chce, abyśmy się w Nim zakochali. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zwane Koronką, pozwala nam okazywać naszą miłość i uznanie dla tego wielkiego daru – miłosiernej miłości Boga, a gdy to robimy, zostajemy przez Niego przemienieni, abyśmy mogli stać się miłosierni jak Bóg.

W tym, odważę się powiedzieć, szalonym po ludzku czasie, kiedy z niepokojem patrzymy w jutro, jak Apostołowie, kiedy zabrano im Pana, częściej zdaję sobie sprawę, że nie przeżyję, jeśli nie zacznę żyć, jak pragnie Bóg.

Chcę być cierpliwy jak ON, chcę być kochający jak ON, chcę być litościwy jak On, chcę ufać Mu tak jak On zaufał mi dopuszczając mnie do Ołtarza. Chcę by ludzie szukający mnie odnajdywali mnie na modlitwie albo gdy pomagam bliźniemu. Tak jak Maryja z Józefem, odnaleźli Jezusa w Świątyni głoszącego Słowo albo kiedy pomagał bliźnim, oddając im całego siebie by ostatecznie wziąć Krzyż na swoje ramiona.

Dziś, bracie i siostro, modlę się byś uwierzył, że możesz być jak On. Nie ważne kim jesteś, jaki zawód wykonujesz czy masz kochającą rodzinę lub nie. Zakochajmy się w Nim, a wtedy nie straszne nam będą przeciwności.

Mam nadzieje, że zobaczymy się w krótce.

 

Wasz duszpasterz,

Ks. Paweł Barwikowski

[do góry]