23 Lis 2019

Słowo do Parafian – 24 listopada 2019

0 Komentarzy

Królowanie Chrystusa

Święto Chrystusa Króla zostało ogłoszone dopiero w 1925 roku, lecz jego treść jest tak stara, jak sama wiara chrześcijańska, albowiem słowo Chrystus nie jest niczym innym, jak greckim tłumaczeniem słowa „Mesjasz” czyli pomazaniec, król. Jezus, ukrzyżowany „syn cieśli”, jest tak bardzo królem, że tytułem Królewskim stało się Jego Imię. Gdy nazywamy samych siebie chrześcijanami, określamy się sami jako ludzie Króla. Aby zrozumieć co znaczy królestwo Jezusa, trzeba sięgnąć do Pisma świętego Starego Testamentu. Bóg nie pragnął, aby Izrael był rządzony przez króla. Dopuścił taką sytuację z powodu buntu Izraela przeciw Bogu i Jego prorokom, z powodu odejścia od pierwotnej woli Boga. Prawo miało być królem Izraela, a przez prawo jego królem miał być sam Bóg. Izraelczycy zazdrościli innym narodom ich potężnych władców. I oto stała się rzecz szczególna: Bóg przystał na upór Izraela i stworzył w ten sposób nową możliwość wylania swojej łaski. Przychodzi Jezus, Syn Boży, potomek króla Davida. Zawiera Nowe Przymierze. Objawia się wielka miłość Boga, który nawet z pierwotnego nieposłuszeństwa wyprowadza dobro i realizuje plan zbawienia. Szuka człowieka w jego zagubieniu i nawet nasze poplątane ścieżki życia czyni swoimi drogami. Bo królestwo Boga to miłość znajdująca człowieka i stawiająca go na nowej drodze. Królestwo Boże oznacza zatem dla nas ufność niewzruszoną. Nasz Król doskonale panuje nad sytuacją, nigdy wobec swoich podwładnych nie używa przemocy, ukazuje Prawdę (Słowo), realizuje swój plan i przypieczętowuje go swoją męczeńską śmiercią i zmartwychwstaniem.  Król wzywa nas, abyśmy opowiedzieli się po Jego stronie i pamiętali, że przygotował dla nas swoje Królestwo. Jego autorytet oparty jest nie na przemocy, lecz na miłości. Jego Królestwo jest mocne mocą miłości.

Z okazji Święta Chrystusa Króla w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej pragniemy złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich kapłanów oraz dla Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, a szczególnie dla tych, które pracują w naszej parafii. Nich Chrystus Król błogosławi Waszej służbie dla chwały Jego Królestwa.

W przyszłą niedzielę rozpocznie się okres Adwentu, czas oczekiwania na przyjście Tego, który wnosi pokój do naszych serc, jest Światłością, Życiem, Prawdą i Drogą. Niech ten okres oczekiwania rozpali w nas miłość i zbliży do Boga i do siebie nawzajem.

 

Roman Harmata PA

[do góry]