01 paź 2020

Słowo do Parafian – 27 wrzesień 2020

0 Komentarzy

Drogi Bracie i Siostro,

 

Ach te Dzieci!

Myślę, że większość czytelników naszego biuletynu ma dzieci. Oczywistym wyjątkiem będą siostry zakonne oraz księża. Nie jestem pewny jednak czy czytają oni biuletyn, więc przekonam się już po tej niedzieli. Zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć słowa: ”Amen”, „Niech mi się stanie według Twego słowa!”, „Bądź wola Twoja!” niż wykonać to o co Pan Bóg nas prosi. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, musimy zrozumieć, że w dzisiejszej przypowieści jest również „trzeci Syn”, którego przykład jest nam dany w tej ewangelicznej scenie. „Trzeci Syn” to Ktoś, kto mówi „TAK”, a potem robi to, o co go proszą. Ten „trzeci Syn” opowiedział nam tę przypowieść – to sam Jezus, który jest dziś pośród nas. W liście do Hebrajczyków, czytamy słowa wskazujące na Jezusa mówiącego do swego Ojca: „Oto jestem, Panie, przyszedłem, aby wypełnić Twoją wolę” (Hbr 10, 7-9). Jezus nigdy nie zmienił zdania, jak zrobił to pierwszy syn w dzisiejszej przypowieści, ponieważ zawsze szukał tego, czego chciał Ojciec. Im więcej myślimy jak Chrystus i żyjemy zgodnie z Jego mentalnością z pomocą Bożej łaski, tym bardziej będziemy podobać się Ojcu. Do tego właśnie wzywa nas św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, gdy napomina nas: „Miejcie w sobie ten sam zamysł, który był w Chrystusie Jezusie”. Chrystus tak bardzo starał się czynić wolę Ojca, że „uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”. W odpowiedzi na pytanie Jezusa w Ewangelii: „Który (…) spełnił wolę Ojca?” Jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć, że Jezus wykonał wolę Ojca! A dzisiaj Jezus wzywa nas, abyśmy szli za Nim, wypełniając z Nim wolę Ojca. Wzywa nas, abyśmy powiedzieli „TAK” Ojcu i postępowali zgodnie z tym „TAK”. Nie jest to takie proste. W końcu każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Dlatego mamy naszą wspólnotę parafialną, której opiekunką jest Św. Konstancja. Tutaj chcemy przy wielu okazjach uczyć się jak powiedzieć Ojcu naszemu „TAK”!

 

Twój Duszpasterz

Ks. Paweł

[do góry]