28 wrz 2019

Słowo do Parafian – 29 września 2019

0 Komentarzy

Z Biurka Księdza Proboszcza …

 

Uważam, że wszyscy powinniśmy przyjąć radę, której udziela dzisiaj Św. Paweł Tymoteuszowi w drugim czytaniu: „Podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o życie wieczne”.

Św. Paweł wiele razy porównywał życie do zawodów sportowych a pod koniec życia napisał: „w dobrych zawodach wystąpiłem, wiary ustrzegłem”.

Program Diecezjalny „Odnów mój Kościół” stawia jednak przed nami większe zadanie. Naszym obowiązkiem jest nie tylko zachować wiarę i ją pogłębiać ale również innym ją przekazywać a to już jest Ewangelizacja i Apostolstwo.

Kiedy Papież Franciszek był w Stanach Zjednoczonych powiedział, że jednym z wyzwań stojących przed Kościołem dzisiaj, jest budowanie wśród wiernych świadomości o ich odpowiedzialności za misje Kościoła w świecie. To wymaga otwarcia na zmiany i nowe możliwości.

Są trzy ważne etapy w procesie odnowy oblicza Kościoła:

Pierwsze to zaprosić wiernych do pogłębienia relacji z Jezusem, stając się Jego Uczniami.

Drugie to budowanie mocnej wiarą wspólnoty opartej na wewnętrznej, duchowej odnowie.

Trzecie to być świadkiem Chrystusa poprzez dostrzeganie i pomoc najbardziej potrzebującym.

Papież Franciszek porównał rolę Kościoła dzisiaj do szpitala polowego. Zadaniem Kościoła bowiem jest leczyć rany powstałe wskutek niesprawiedliwości i przemocy w dzisiejszym świecie.

Przypominam i zapraszam na naszą Zabawę Parafialną, w sobotę, 12 pazdziernika, a także zachęcam do udziału w naszej Loterii i zakupienie biletów w każdą niedzielę po Mszy Św. lub w tygodniu w Kancelarii Parafialnej. Bóg zapłać i Szczęść Boże.

[do góry]