03 kwi 2018

Słowo do Parafian – April 1, 2018

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

Dziś przeżywamy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu wszyscy wierzący w Chrystusa wyrażają swoją radość, pozdrawiając się słowami” „Chrystus Zmartwychwstał, na co odpowiadamy „Prawdziwie zmartwychwstał”. Dzisiaj idziemy do kościoła, aby zobaczyć symboliczny pusty grób Chrystusa i wysłuchać słów Ewangelii według św. Jana (20:1-9), która mówi o reakcji Marii Magdaleny i Apostołów na widok grobu w którym nie znaleźli ciała Jezusa. Pusty grób mówi nam, że życie Jezusa nie zakończyło się śmiercią i złożeniem ciała do grobu, ale tryumfem Zmartwychwstania. To, że Chrystus zmartwychwstał oznacza dla nas wszystkich, że On żyje. Tak jak kiedyś, dziś również Chrystus spotyka się z ludźmi, objawia swoją Boską moc, rozdziela dobroć serca i rozlewa miłość. Dzisiaj przeżywamy Misterium Paschalne do końca. Zmartwychwstanie jest ukoronowaniem Jego męki i śmierci, jest potwierdzeniem Jego nauczania, jest nadzieją dla wszystkich, których ciała spoczywają, czy spoczną w grobach, jest fundamentem naszej wiary.

Święty Paweł w liście do Koryntian (15:14) napisał: „Jeśli Chrystus nie powstał z martwych, próżne jest wtedy przepowiadanie nasze, próżna jest wiara nasza”.

Dzisiaj modlę się z wami i za was, abyśmy wszyscy zrozumieli do końca, nadzieję naszego powołania. Tę nadzieję na dziś, na jutro i na całą wieczność daje nam Zmartwychwstały Chrystus!

Moi drodzy, pragnę z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali dekoracje świąteczne, tym którzy ubogacili liturgię Wielkiego Tygodnia oraz liturgię świąteczną pięknym śpiewem i muzyką, tym którzy przygotowali katechumenów, tym którzy posługiwali przy ołtarzu. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty i dekoracje świąteczne. Z całego serca dziękuję tym, którzy rozumieją potrzeby parafii i byli dodatkowo hojni składając ofiary do kolekty świątecznej. Modlę się, aby Zmartwychwstały Pan hojnie wam wynagrodził za każde dobre słowo, każdy czyn miłości i miłosierdzia, każdą ofiarę, którą składacie na potrzeby parafii.

Z całego serca pozdrawiam wszystkich chorych. Witam wszystkich parafian, drogich gości, którzy przybyli z bliska i z daleka. Raduje się dzisiaj moje serce, kiedy ta wypełniona świątynia rozbrzmiewa waszym radosnym wielkanocnym śpiewem. Każda Msza święta jest uobecnieniem ofiary męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W każdej Mszy świętej karmimy się słowem Pana i Eucharystią. Każda Msza święta jest zapowiedzą wielkiej uczty w domu Pana, kiedy z tego świata przejdziemy do wieczności. Nie lekceważmy tego wielkiego daru!

Życzę wszystkim naszym Księżom, Diakonom, Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla, Nauczycielom, Katechetom, całemu Zarządowi, wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom, aby Zmartwychwstały Pan obdarzył nas wszystkich łaską dobrego zdrowia, radości, miłości, cierpliwości i pokoju. Życzę, abyśmy wszyscy byli odważnymi świadkami Jego Zmartwychwstania wśród wszystkich ludzi, którzy staną na drodze naszego życia.

Chciałbym podzielić się z Wami wiadomością, że kolejnym proboszczem parafii Św. Konstancji będzie ks. Ryszard Miłek poprzedni proboszcz parafii Św. Franciszka Borgia.

Szczęść Boże i radosnego Alleluja!

 

 

 

 

[do góry]