14 kw. 2019

Słowo do Parafian – April 14, 2019

0 Komentarzy

Z Biurka Ks. Proboszcza

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, tydzień wielkiego cierpienia zakończony wielkim Zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią. Kiedyś pojawiła się na scenie inscenizacja zatytułowana „Sąd Ostateczny.” Na wielkim placu na końcu świata przed pustym tronem, na którym miał zasiąść Bóg Sędzia, zgromadziła się cała ludzkość. Niektórzy pokornie i w zadumie inni z lękiem i płaczem oczekiwali na sąd. Jeszcze inni zaczęli się buntować mówiąc: „ Bóg nie ma prawa nas sądzić z naszego życia na ziemi, bo On nie wie, co to cierpienie i trud życia ziemskiego. On nie wie, co to znaczy być człowiekiem, bo zawsze był Bogiem. Na ziemi zawsze obowiązywało nas prawo ludzkie i według niego powinniśmy być sądzeni.” W tym momencie rozległ się dźwięk trąb niebieskich oznajmiających przybycie najwyższego sędziego na Sąd Ostateczny. Jakież było zdziwienie wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy uważali że Bóg nie ma prawa sądzić człowieka, kiedy na tronie zasiadł Jezus Chrystus w cierniowej koronie. To on został powołany przez Boga na Sąd Ostateczny człowieka. On, który znał trud życia ziemskiego i który sam był przez człowieka osądzony i skazany na śmierć. W tym momencie   cały tłum zamilkł na dowód, że Bóg ma prawo sądzić człowieka i ma moc go zbawić.

Towarzyszmy Jezusowi w chwili Jego cierpienia dla naszego zbawienia poprzez udział w obrzędach Wielkiego Tygodnia. Chrystus cierpiał za nasze grzechy więc piękną odpowiedzią na Jego ofiarę byłaby dobra spowiedź wielkanocna.

W naszej parafii spowiedź będzie w środę, 17 kwietnia od 9am do 10am oraz od 6:00pm do 9:00pm. Zapraszamy wszystkich na Msze Św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godzinie 8pm. Jest to Pamiątka ustanowienia Eucharystii, Kapłaństwa i Przykazania Miłości. Jest to również Msza Św., która łączy i jednoczy całą wspólnotę parafialną. Wielki Piątek jest w języku angielskim nazywany Good Friday (Dobry Piątek), ponieważ w tym dniu dokonało się nasze zbawienie. Poprzez udział w adoracji Krzyża o godzinie 8:00pm podziękujmy Chrystusowi za dar zbawienia. Liturgia Wielkiej Soboty o 7:30pm będzie naszym dziękczynieniem za dar Chrztu Świętego. Zapraszamy Was na Rezurekcję w Niedzielę Wielkanocną o 5:00am, abyśmy wraz z Marią Magdaleną mogli spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego i ruszyć za Nim uroczystą procesją, która prowadzi do Nowego Życia.

 

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!                                                                                                                  Ks. Ryszard Miłek

[do góry]