20 sie 2016

Słowo Do Parafian – August 21, 2016

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

Posiadanie czegokolwiek, jest w naszych czasach nobilitacją, a zarazem koniecznością. Dobra służące nam w życiu codziennym, kiedyś określane jako luksus, z czasem stają się standardem potrzebnym do życia. Jednakże są dobra, które nie dezaktualizują się z biegiem lat i wzrostu techniki, czy cywilizacji, to dobra nie materialne a duchowe.

Zgodnie z czytaniem Joela, dobra, które zsyła nam Pan, powodują, iż obfitując w nie, „Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony” (Jl 2,26). A więc życie zgodne z tym co nam zaleca Pan, może nam obfitować w dobro doczesne, a zarazem dobro niematerialne – duchowe. Czy mamy wybór? Sądzę iż rachunek jest prosty, żyjąc pod parasolem Boga, żyjemy dobrze i dostatnio. Odchodząc od Pana Boga, niszcząc Jego dary często doświadczamy cierpienia i rozczarowania.

To też przekazuje nam Święty Paweł w Liście do Tymoteusza, pisząc: „Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością!” (1Tm 6,7-11). Ten fragment ukazuje nam właściwą prawdę, postawę i określa nam, nasz sposób życia i postępowania. Konsekwencją wyboru jest właściwe życie i podejście do naszego życia.

W rozmyślaniu nad naszym życiem możemy odczytać właściwie przypowieść Ewangeliczną Jezusa. Gdy posiadamy  i pomnażamy nasze dobra,  powinniśmy to czynić z umiarem, by nie zapędzić siebie w „kozi róg”. Sztuka wyboru, wolności i naszej woli są nam dane od Boga, ale jak my nimi zadysponujemy tak nasze życie będzie biegło i owocowało. Owoce te, nie są tylko naszą własnością, należą również do Pana. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem». (Łk 12,21)

Korzystając z tej okazji pragnę z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy złożyli swoje ofiary na bardzo ważną dla parafii i archidiecezji kampanię „To Teach Who Christ is”.  Wielu z was złożyło swoje zobowiązania a teraz sukcesywnie wpłacacie na konto archidiecezji. To wy którzy dzielicie się tym co dał wam Bóg, otrzymacie od Niego o wiele większą nagrodę.  Nagroda, którą daje Bóg jest nieporównywalna z tymi które daje człowiek, jest ona  na całą wieczność. O takie nagrody umiejmy przede wszystkim zabiegać w naszym codziennym życiu. Szczęść Boże!

[do góry]