02 gru 2017

Słowo do Parafian – December 03, 2017

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele.

Zaczyn to w mowie piekarzy i cukierników mała porcja specjalnej masy, która jest niezbędna do spulchnienia ciasta przygotowywanego do produkcji wypieków. W naszym życiu takim zaczynem są krótsze lub dłuższe okresy przyczyniające się do wzrostu naszej wiary. A właśnie jesteśmy przed takim okresem, który potraktować można jako zaczyn, spulchniacz.

Tym okresem jest Adwent, radosny czas oczekiwania na dzień Bożego Narodzenia. Tylko Bóg wie dokładnie, ile jeszcze pozostało przed nami Adwentów. Czy każdy z dotychczas przeżytych stał się dla nas zaczynem nowego życia, zaowocował wzrostem wiary, nadziei, miłości? Na to pytanie każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Niezależnie od tego, jak odpowiedź będzie brzmiała, wszyscy otrzymujemy kolejną szansę dobrego przeżycia Adwentu.

Prorok Izajasz mówi nam: „Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. … Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.” (Iz 63,16c;64,7). Skoro mamy Odkupiciela, którego przyjście będziemy świętować za cztery tygodnie, to powinniśmy wykorzystać czas oczekiwania na przygotowanie.

W tym właśnie przygotowaniu wspomaga nas Słowo wysłuchiwane podczas liturgii Słowa przez cały czas Adwentu. Od nas zależy, co zapamiętamy i co wprowadzimy w czyn. To przecież do nas św. Paweł mówi: „Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (1 Kor 1,4-7). Wzbogaceni jesteśmy we wszystko, ale musimy popracować nad sobą, by łaska wydała widoczne owoce.

Ewangeliczne słowa o czuwaniu trafiają w samo sedno problemu przygotowania. Słysząc o potrzebie czujności, o potrzebie czuwania, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że słowa te dotyczą naszej gotowości na ponowne przyjście Pana, na Paruzję. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.” (Mk 13,35-36).  Mamy być gotowi zawsze i w każdej chwili, abyśmy na polecenie „Czuwajcie” mogli odpowiedzieć zgodnie z prawdą: czuwamy, jesteśmy gotowi.

Nasza gotowość nie powinna wypływać z poczucia obowiązku, lecz przede wszystkim z miłości, nadziei, tęsknoty, oczekiwania. Musimy sobie sami odpowiedzieć na pytanie: czy jesteśmy już gotowi? Zachęcam wszystkich do oczyszczenia serca poprzez szczery sakrament spowiedzi. Przed celebracją świąt Bożego Narodzenia, w niedzielę i we wtorek będziemy mieli wielu zaproszonych spowiedników mówiących po angielsku i po polsku, którzy pomogą z radością, miłością i życzliwością przeżyć ten ważny sakrament, niezależnie od tego czy spowiedź była nie tak dawno czy wiele lat temu. Odwagi bo Pan stoi u twoich drzwi i kołacze, tylko od ciebie zależy czy go wpuścisz. Szczęść Boże

[do góry]