24 gru 2016

Słowo do Parafian – December 25, 2016

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

Dzisiaj wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarło, by ujrzeć zapowiadanego Mesjasza.  Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś.

Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie. Nawet Ci, którzy w codzienności swojej nie identyfikują się ze wspólnotą chrześcijańską, świętują ten jeden wielki dzień, a właściwie noc. Znamiennym jest to, że sam Bóg obrał tę porę, by spotkać się z nami i udzielić pokoju.

To dla nas wielki dar, który trzeba powitać. Zazwyczaj witamy ludzi wielkich, słynnych, wpływowych, bo jakoś tak się dzieje, że świat czeka na to, co zachwyca,  imponuje. Zaś to, co małe, ubogie, słabe i kruche, jest pogardzane. Tymczasem On zjawił się właśnie w sposób odmienny, niezauważenie, biednie, w otoczeniu zwierząt i ich pasterzy, w sposób, jaki –  wydawałoby się –  nie  przystoi Królowi, a tym bardziej Bogu.

Wszyscy ludzie dobrej woli powinni znaleźć drogę do Betlejem. Patrząc na Narodzone Dziecię, zdajemy sobie sprawę, że Ono jest naszą miłością. Ono jest w nas, tak jak i miłość jest w nas. Jesteśmy świadkami wielkiej tajemnicy, którą trzeba nam zgłębić i uczcić – uwolnijmy tę głęboką miłość do bliźnich i do Boga. Chrystus z betlejemskiego żłóbka mówi, że nas potrzebuje i nalega, abyśmy żyli prawdziwie po chrześcijańsku, życiem pełnym poświęcenia, wiary, miłości, dobroci, życzliwości i radości.

Życzę sobie i wam aby to dzisiejsze spotkanie z narodzonym Panem, przyniosło trwałe owoce w całym naszym przyszłym życiu. Prawdziwe przyjęcie Chrystusa, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim życiem uzdolni nas do czynienia wielkich i pięknych dzieł miłosierdzia. Otwórzmy się, aby Dziecię Jezus narodziło się w naszych sercach, domach i rodzinach. Niech nas i naszych bliskich obdarzy pokojem, radością, miłością, otwartością, życzliwością, cierpliwością i wszystkim tym o co modlimy się w Kościele, przy świątecznym stole i w bardzo osobistych modlitwach.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęść Boże!

[do góry]