28 czrw. 2018

Słowo do Parafian – July 1, 2018

0 Komentarzy

Z Biurka Księdza Proboszcza…

 Fr Rich Milek

Drodzy Parafianie,

Myślę, że dla wielu z Was nie jestem kimś obcym, bo bywałem czasami w Parafii Św. Konstancji i moja praca duszpasterska wśród Polonii w Chicago trwa już ponad 29 lat. Moją pierwszą placówką w Chicago była trzyjęzyczna Parafia Św. Młodzianków a następnie w czasie procesu inkardynacyjnego pracowałem w dwóch angielskich parafiach. Po przyjęciu do Diecezji Chicago zostałem pierwszym Rektorem Polskiego Seminarium im. Biskupa Abramowicza. Po ukończeniu 3-letniej kadencji w Seminarium zostałem proboszczem parafii Św. Heleny w Chicago na 6 lat. W 2008 roku przeżywałem jubileusz 25-lecia kapłaństwa i po krótkim pobycie w Polsce zostałem mianowany administratorem parafii Św. Alberta Wielkiego w Burbank na południu miasta na 3 lata. Następnie byłem proboszczem parafii Św. Franciszka Borgia przez 6 lat.

Kilka tygodni temu, Ks. Kardynał Cupich mianował mnie Proboszczem Parafii Św. Konstancji. Przyjąłem tą nominację w duchu posłuszeństwa Bogu i Biskupowi, chociaż jestem świadom wielkiej odpowiedzialności i tego, że nie będzie łatwo zastąpić tak wspaniałego kapłana jakim jest Ks. Tadeusz. Jestem świadom różnorodności etnicznej w naszej Parafii i moim celem jest budowanie jedności na chwałę Boga i dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Moim mottem są słowa Św. Pawła: „Kościół jest domem modlitwy dla wszystkich ludzi.”

Przychodzę do Parafii aby służyć wszystkim: otoczyć opieką duchową dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny a szczególnie starszych, chorych i cierpiących, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy i opieki i którzy są skarbem Kościoła.

Na ostatnim spotkaniu księży Ks. Kardynał podkreślił, ze każdy proboszcz jest nie tylko ojcem duchownym i kapelanem, ale jest również gospodarzem odpowiedzialnym za wszystko co parafia stanowi i do niej należy. Nie ukrywam, że lękam się tej odpowiedzialności, ale wierzę, że z Waszą pomocą możemy zapewnić naszej Parafii nie tylko stabilność, ale i ciągły rozwój. W mojej dotychczasowej pracy duszpasterskiej starałem się zawsze poświęcać dla parafii i wiernych bez reszty, a kiedy parafianie to zauważali odpowiadali na moje wysiłki wielką hojnością i troską o Kościół, który jest naszym domem. Mam nadzieję, że tak samo będzie w tej Parafii, którą zawierzam dzisiaj Św. Konstancji, Matce Bożej Częstochowskiej i Św. Janowi Pawłowi II.

Na początku mojej pracy duszpasterskiej pragnę wsłuchać się w głos wiernych, aby usłyszeć ich potrzeby i na nie według możliwości odpowiedzieć. Pragnę kontynuować to co czynili moi poprzednicy i w tym miejscu pragnę z całego serca podziękować Ks. Tadeuszowi, Ks. Jakubowi, Ks. Pawłowi i Siostrom Zakonnym za wprowadzenie mnie w życie Parafii i za ich cenne rady. Wszystkich Parafian i modlących się w tym Kościele proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i wskazówki szczególnie na początku, kiedy będę stawiał pierwsze kroki w Parafii Św. Konstancji.

                Bóg zapłać i Szczęść Boże,

                                                                                                                                                            

Ks. Ryszard Miłek30

[do góry]