01 cze 2014

Słowo Do Parafian – Jun 1, 2014

0 Komentarzy

dzieszkoLetter

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, W Stanach Zjednoczonych uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przenosi się na niedzielę. Stąd też siódma niedziela wielkanocna staje się jeszcze bardziej uroczysta, ze względu na przeżywaną tajemnicę Wniebowstąpienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki wniebowstąpieniu Chrystusa życie ludzkie nabrało wielkiej wartości. Życie ma wielki cel, dla którego warto cierpieć i umierać. Nasze miejsce jest w niebie obok Chrystusa. Pan Jezus wstąpił do chwały z Goóy Oliwnej, z tego miejsca gdzie w Wielki Czwartek zalewał się krwawym potem, z ogrodu w którym wołał: „Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja” (Mt.26:39), z miejsca gdzie Judasz Go zdradził pocałunkiem, z miejsca gdzie zgasło słońce Jego ziemskiego życia. Los Pana Jezusa jest naszym losem. Przez wiele ucisków trzeba na wejść do Królestwa Niebieskiego, a utrapienia życia doczesnego nie są godne porównania z chwałą życia przyszłego. Bez cierniowej korony na ziemi nie ma korony chwały w niebie. Dzisiaj w naszej parafii wielka jubileuszowa uroczystosć „Klubu Polonia”, której przewodniczy Jego Ekscelencja Biskup Andrzej Wypych. 100 lat temu polonijne rodziny należące do parafii „Our Lady of Victory” postanowiły się zrzeszyć w klubie, który nazwano „Klub Polonia”. Pierwszymi prezesami byli Felix Rzedzienkowski a następnie Walenty Wachowski. Klub od samego początku był organizacją towarzyską, kulturalną, oświatową o pięknych polskich tradycjach i przywiązaniu do Ojczyzny, Boga i Kościoła. Stąd też od samego początku starali się o założenie polonijnej etnicznej parafii, w której czuli by się bardziej u siebie. W 1916 roku 90 polskich rodzin zrzeszonych w „Klubie Polonia” spotkało się z pomocniczym biskupem Chicago, Jego Ekscelencją Paul Rhode w celu zorganizowania i założenia polonijnej parafii św. Konstancji. Ksiądz Alexander Knitter został pierwszym proboszczem i poczynił pierwsze przygotowania. Pierwszy kościół poprotestancki został zakupiony przy zbiegu ulic Lawrence i Central. Potrzeba była jednak o wiele większa. Już 1-go listopada 1916 roku położono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła i szkoły pod adresem 5843 W. Strong Str. w Chicago. „Klub Polonia” powiększył się znacznie od momentu założenia polonijnej parafii i odgrywał ciągle bardzo ważną rolę pośród innych organizacji parafialnych. Dla wielu współczesnych ludzi, długoletnich i zasłużonych członków klubu pamiętne są czasy kiedy prezesami byli: Pan Stanisław Surówka, Pan Bogumił Stasiak, Pani Kazimiera Pytel Nowak, Pan Stanisław Prawica a od roku 2009 Pan Kazimierz Milewski, który jest Prezesem do dnia dzisiejszego. Obecnie „Klub Polonia” liczy 150 członków i nadal jest bardzo zaangażowany w życie kulturalne i religijne naszej parafii i tak naprawdę przeżywa swój prawdziwy rozkwit. Członkowie klubu spotykają się raz w miesiącu aby omówić sprawy bieżące, często zapraszają ciekawych gości, spotkania kończą poczęstunkiem. Oni również od wielu lat organizują wspaniałe pikniki, parafialne poczęstunki, bale sylwestrowe, „opłatek” i „święcone”. „Klub Polonia” jest znany z ciekawych wycieczek do okolicznych miejscowości i sanktuariów. Życzę „Klubowi Polonia” już na następne stulecie dalszej pięknej i zaangażowanej działalności na rzecz klubu i całej naszej parafii. Niech Pan błogosławi Prezesa, Zarząd i wszystkich członków. W imieniu całej parafii, bardzo serdecznie dziękuję Panu Ray Suarez Vice-Majorowi miasta Chicago, oraz Panu John Arena, Aldermanowi 45-go okręgu, za osobiste zaangażowanie i ufundowanie nam nowych nawierzchni ulic Strong Str. i Marmora, jeszcze przed calebracją 100-lecia „Klubu Polonia”. Niech Pan wynagrodzi za waszą życzliwość. Szczęść Boże!

[do góry]