16 mar 2019

Słowo do Parafian – March 17, 2019

0 Komentarzy

Z Biurka Księdza Proboszcza…

Okres Wielkiego Postu a szczególnie dzisiejsze czytania wzywają nas do przemiany naszych serc i naszego życia. W pierwszym czytaniu Abram przemienia się w Abrahama, który staje się ojcem wszystkich wierzących. Jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie a ukoronowaniem jego łączności z Bogiem jest zawarte z nim Przymierze.
Drugie czytanie zapewnia nas, że nasza ojczyzna jest w niebie i że nasze ciało poniżone i umęczone na ziemi Chrystus przemieni na podobne do swego ciała uwielbionego. W tej obietnicy tkwi piękno naszej wiary, która ma moc, aby przemienić nasze ziemskie życie na życie wieczne.
Końcowym i najbardziej przekonywującym wezwaniem do naszej przemiany jest postać przemienionego Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Jego widok sprawia niesamowite wrażenie na apostołach, którzy chcą na zawsze zostać przy Chrystusie przemienionym. Bóg, który ukazuje nam przemienionego Chrystusa wskazuje nam również drogę do wiecznego z nim obcowania. Tą drogą są słowa: „ To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie.”
W czasie Wielkiego Postu zastanówmy się czy jesteśmy posłuszni i wierni Jezusowi Chrystusowi. Otwórzmy nasze serca na każde Jego słowo i dzielmy się nim z drugimi. Wiara w Chrystusa jako Syna Bożego jest jedyną drogą i gwarancją naszego przemienienia i osiągnięcia duchowej doskonałości.

Niech ten Wielki Post poprzez modlitwę, post i jałmużnę pogłębi naszą wiarę i miłość względem Boga i bliźniego.

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach Wielkopostnych, które rozpoczną się w naszym Kościele w niedzielę, 31 marca na wszystkich Mszach Św. i będą trwały do środy, codziennie o godz. 9:30 am i 7:00 pm. Rekolekcje poprowadzi Ks. Bogusław Jaworowski.

                                                                   Szczęść Boże, Ks. Ryszard Miłek

[do góry]