18 mar 2017

Słowo do Parafian – March 19, 2017

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

Tematem przewodnim dzisiejszych czytań i Ewangelii jest właśnie słowo pragnienie, występujące w różnych kontekstach, w różnym znaczeniu, nie tylko fizycznym, ale także duchowym.  Księga Wyjścia ukazuje opiekę Boga nad ludem Izraelskim, działania Mojżesza, jego porozumienie z Bogiem. W tym tekście pojęcie pragnienie występuje w znaczeniu potocznym, ale równocześnie staje się okazją do pokazania, jak Bóg reaguje na podstawowe potrzeby człowieka. Mojżesz, który stał się odpowiedzialny za lud, prosił Boga o pomoc, by zaspokoić jego pragnienie. A oto Bóg nakazał mu: «Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». (Wj 17,5-6).

Owo pragnienie typowo ludzkie zostało ugaszone cudem Boga dokonanym za pośrednictwem Mojżesza. Jednak nam, chrześcijanom, doskwiera pragnienie Boga, pragnienie Eucharystii, pragnienie Jego Miłości, Jego Łaski, Jego Miłosierdzia. O tym właśnie pisze św. Paweł w Liście do Rzymian: „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.” (Rz 5,1-2).

W Ewangelii słowo „PRAGNIENIE” występuje we wszystkich swoich znaczeniach. W rozmowie z Samarytanką Jezus Chrystus, nawiązując do niby niepozornego gestu, jakim było podanie kubka wody spragnionemu, tłumaczy nam, co oznacza miłosierdzie, zrozumienie, miłość do bliźnich i miłość do Boga. Słowaktóre wypowiada, powinny być dla nas drogowskazami na drodze ziemskiego pielgrzymowania. Niech dotrze do nas jedna, jedyna prawda, którą sobie w myśli powtarzajmy: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.» (J 4,42). Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, iż nasze pragnienie będzie pragnieniem miłości, miłosierdzia, dobroci. Panie, pozwól nam odczuwać przez całe życie pragnienie Twojej obecności, miłości, miłosierdzia i dobroci, abyśmy krocząc Twoją drogą pamiętali o Twoim poświęceniu dla nas.

Już w poniedziałek 20-go marca, Ks. Prałat Władysław Podeszwik odleci do Polski. Dziękuję mu za jego modlitwę, wysłuchane spowiedzi i czas, który w radości dzielił z nami wszystkimi. Dziękuję wam wszystkim, którzy okazaliście Księdzu Prałatowi wiele miłości, ciepła i zrozumienia. W sposób szczególny dziękuję Panu Markowi Jaczyńskiemu, który jak zawsze jest sponsorem biletu lotniczego. Życzę Księdzu Prałatowi Władysławowi szczęśliwego lotu. Wam wszystkim niech Pan błogosławi na ten nowy tydzień, który jest przed nami.

Szczęść Boże!

[do góry]