12 mj. 2018

Słowo do Parafian – May 13, 2018

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

Najważniejszym nakazem pozostawionym przez wstępującego do nieba Jezusa było głoszenie Ewangelii na cały świat. To nakaz oznajmiający nam jednocześnie, że śmierć, później Zmartwychwstanie, a w rezultacie Zbawienie dotyczy nie tylko nas, tych wybranych, którzyśmy uwierzyli i przyjmujemy Jego naukę, lecz także tych, którzy, mimo iż nie znają zasad wiary, są predestynowani do uwierzenia, usprawiedliwienia i Zbawienia.

Poucza nas Jezus, by tych, którzy o Nim jeszcze nie słyszeli, informować, ewangelizować i prowadzić do wspólnej chwały. Słowa przekazywane nam poprzez Dzieje Apostolskie: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». (Dz 1,7-8) skierowane były wprawdzie do uczniów, ale pośrednio skierowane są również do nas, bowiem przyjmując chrzest staliśmy się Jego uczniami, na których ciąży obowiązek głoszenia prawdy.

W jaki sposób z godnością wypełnić ten obowiązek? To nasz największy problem, z którym borykać się będziemy do końca naszego ziemskiego życia. Ale jest dla nas nadzieja, bowiem kieruje nami miłość i dobro. Święty Paweł dokładnie określa nasze zadania: „Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły.”(Ef 1,18-19).

Chcę z całego serca podziękować, Pani Teresce Milewskiej oraz całemu Komitetowi, który tak pięknie przygotował moją uroczystość 30-lecia święceń kapłańskich.  Siostrze Zofii z komitetem za dekoracje kościoła a Siostrze Kindze za koordynację Liturgii Mszalnej.  Jestem Wam niezmiernie wdzięczny, zarówno osobom indywidualnym jak i organizacjom, za waszą obecność, życzliwość, ciężką pracę i zaangażowanie.  Nie spodziewałem się, że tak wielu z was zaszczyci swoją obecnością. Wasze słowa i życzenia były do głębi wzruszające i pozostaną w mojej pamięci do końca mojego życia.  Niech Matka Boża Fatimska wstawia się w każdej waszej potrzebie. Niech Pan wynagrodzi Wam obfitym błogosławieństwem w waszym dalszym życiu. Obiecuję Wam moją modlitwę i proszę o modlitwę w mojej intencji. Dziękuję Wam i kocham Was!

Dzisiaj również w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach świata, celebrujemy Dzień Matki. Jest to dzień bardzo szczególny, wypełniony ciepłem, miłością, wspomnieniami z dzieciństwa, wdzięcznością dzieci i modlitwą. Zachęcam w sposób szczególny do modlitwy w intencji drogiej mamy. Tej która może jest jeszcze obok ciebie, lub tej której oczy już zagasły. Matka jest tą osobą która przekazuje życie, miłość i wszystkie te najpiękniejsze wartości włącznie z wiarą, aby ciebie przygotować do życia w świecie. W Dniu Matki każde dziecko chce wyrazić jej za to swoją wdzięczność. Niech Pan błogosławi nasze drogie Mamy, a zmarłe przyjmie do społeczności świętych w niebie. Szczęść Boże!

[do góry]