17 listopad 2018

Słowo do Parafian – November 18, 2018

0 Komentarzy

Z Biurka Ks. Proboszcza

Drodzy Parafianie, Darczyńcy i Przyjaciele parafii św. Konstancji.

Dziękuję za nieustające wsparcie dla naszej parafii. Dajecie swój czas, swój talent i dzielicie się tym co posiadacie. Staramy się być dobrymi szafarzami darów ofiarowanych parafii. Oto przedstawienie naszego zarządzania finansami z ostatnich dwóch lat podatkowych.

KOŚCIÓŁ: Całkowity dochód operacyjny Kościoła był o 1,3% niższy w zeszłym roku niż rok wcześniej. Niektóre kategorie dochodów miały wzrosty, a inne spadały, co spowodowało nieznaczną różnicę $13,163 w przychodach operacyjnych w okresie dwóch lat. Ogólne wydatki operacyjne Kościoła wzrosły .3%. Niektóre kategorie wydatków wzrosły, podczas gdy inne spadły, co spowodowało niewielką różnicę w wysokości $2,806. Deficyt operacyjny w działalności Kościoła (większe wydatki niż dochód /przychody) wzrósł o 60,1% w stosunku do roku poprzedniego. Ten większy deficyt wynika z włączenia do obszaru pensji parafialnych kosztów letnich obozów dla dzieci i kosztów dodatkowych świadczeń zamiast do kosztów szkoły. Wynosiło to około $42,000  dodatkowych wydatków na wynagrodzenia dla kościoła.

SZKOŁA: Szkolny dochód operacyjny / przychody spadły o 11,9%. Czesne, pozyskiwanie funduszy i dochody z odsetek były niższe, podczas gdy opłaty i zewnętrzne źródła finansowania wzrastały. Koszty zmniejszyły się o 2,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym, chociaż gdyby pensje obozów letnich zostały prawidłowo zgłoszone, wydatki wzrosłyby. W sumie szkoła działała z deficytem w porównaniu do niewielkiej nadwyżki rok wcześniej.

KAPITAŁ: Projekty kapitałowe w roku 2018 obejmują naprawy parkingu – $4,302 , wymiana światła w ramach TTWCI – $4 808, remonty klasztorne – $13,468 i wymiana świateł LED – $13 059.

PRZYSZŁOŚĆ: Parafia nadal zobowiązuje się do wspierania szkoły dotacją pieniężną w wysokości $60,000 rocznie. Dodatkowe $10,500 czesnego, stypendia Plichta i stypendia Duda są wypłacane corocznie. Również szkoła Kolbe płaci za wynajem $20,000, co zapisane jest na rachunkach kościelnych ale są one przeznaczone dla szkoły. Kościół ma obecnie 13 kont bankowych, które są w trakcie oceny ich celowości i zamknięcia tych, które okazały się zbędne. Istnieją różne rachunki oszczędnościowe specjalnego przeznaczenia, ale większość tych funduszy jest zamrożona. Szkoła posiada kredyty operacyjne z roku 2010, 2011 i 2012, których łączna wartość przekracza $340,000. Rachunek oszczędnościowy „To Teach Who Christ Is” obejmuje zarówno darowizny, jak i odsetki i miał saldo w wysokości $212,186 na dzień 30 czerwca. Fundusze te można wydać tylko na projekty wymienione wówczas, gdy program się rozpoczął. Proszę  zgłaszać się do mnie, do naszego kierownika biznesowego – Pat Pomykalski lub Członków Rady Finansowej: Jim’a Schiltz, Jim’a Liput, Dennis’a Pieniążk, Bernadette Kowalik, Kazimierza Milewskiego z wszelkimi pytaniami.

Jeszcze raz dziękuję za dalsze wsparcie.

                Ks. Ryszard Milek—Proboszcz

[do góry]