27 sie 2021

Słowo do Parafian – 29 sierpnia 2021

0 Komentarzy

XXII Niedziela Zwykła

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” Mk 7,21-23

Na jednej z środowych audiencji w Watykanie papież odnosząc się do powyższego fragmentu stwierdził, że: „Wszystkie grzechy rodzą się ze złego pożądania, zaczyna się od serca i kończy wykroczeniem, które rani nas samych oraz innych ludzi.”  To pożądanie jest konsekwencją kłamstwa jakim szatan skusił pierwszych rodziców wmawiając im, że gdy nie będą posłuszni i zerwą owoc poznania dobra i zła to staną się jak Bóg. Dlatego raz po raz mimo starań i pragnienia dobra pojawia się w nas zło i każdy może powtórzyć za świętym Pawłem: „…łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie.  Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka”.

Zabrakło pierwszym rodzicom posłuszeństwa nakazom Boga i pokory. I tak trwa to do dzisiaj. Dlatego potrzebujemy uleczenia. Gdy brakuje pokory, Bóg daje nam lekarstwo w postaci upokorzenia, abyśmy mieli świadomość, że sami nie damy sobie rady. Pokora jest fundamentem wszelkich innych cnót, które tworzą naszą świętość. Brak pokory i poleganie na sobie prowadzą do zamieszania i narzucają „ducha faryzeizmu”.   Jezus wypomniał bowiem faryzeuszom, że „uchylają przykazanie Boże, a trzymają się ludzkiej tradycji”. Dlatego tak bardzo potrzeba nam przylgnąć do Ewangelii w jej najczystszym przekazie i nie dodawać niczego od siebie. Tak przyjęte Słowo daje prawdziwą wolność i uzdrowienie. Przypomina nam o tym św. Jakub w swym liście: „Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze…”

[do góry]