07 mrz. 2020

Słowo do Parafian – 8 marca 2020

0 Komentarzy

„Idźcie w Pokoju Chrystusa chwaląc waszym życiem Pana!”

Bracie i Siostro,

 

Mam nadziej, że udało Ci się zwrócić szczególną uwagę na czynności dnia codziennego, o których wspominałem tydzień temu. Dziś chciałbym zwrócić twoją uwagę na Liturgię Eucharystyczną, w której uczestniczymy oraz wyzwanie, które słyszymy pod koniec naszego zgromadzenia.

We fragmencie Ewangelii danej nam na II Niedzielę Wielkiego Postu dowiadujemy się o Przemienieniu Pańskim w obecności jego uczniów, którzy wyruszyli z nim w drogę na Górę Tabor. W czasie Eucharystii widzieliśmy Jezusa przemienionego nie w olśniewające białe szaty, ale pod postacią chleba i wina. Słyszeliśmy głos Ojca w prywatnej modlitwie, w czytaniu Jego Słowa, nawet z akcentem z Polski podczas homilii.

Nie wracamy do świata w taki sposób, w jaki przybyliśmy dziś do kościoła. Mamy się zmienić, tak przemienieni przez błogosławieństwo uczestnictwa we Mszy Świętej, które Bóg nam tutaj dał. Wiemy, że czekają na nas różne Krzyże (trudności), ale znamy również moc i mądrość tych Krzyży oraz to, jakimi są darami Pana, aby spróbować doprowadzić nas, wraz z Chrystusem Ukrzyżowanym, do wiecznej chwały.

Obecna epidemia koronawirusa uznana została jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, ale takie, w którym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ogółu naszego społeczeństwa uważa się za niskie. Ważne jest jednak, aby podjąć działania zapobiegawcze w celu zmniejszenia ryzyka wszystkich transmisji wirusowych. Dlatego zaleca się podczas wszystkich Mszy Świętej:

  • Powstrzymać się od kontaktu fizycznego podczas Znaku Pokoju (uwaga: Znak Pokoju można wymienić bez kontaktu fizycznego)
  •  Powstrzymaj się od trzymania się za ręce podczas modlitwy Pańskiej.

Na koniec, proszę, przyłączcie się do modlitwy za wszystkich chorych, dotkniętych przez koronawirusa i inne choroby zakaźne.

Wasz duszpasterz Ks. Paweł

[do góry]