06 sie 2021

Słowo do Parafian – 8 sierpnia 2021

0 Komentarzy

Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy kontynuację nauki z ubiegłej niedzieli. Jezus dalej tłumaczy uczniom i otaczającym go słuchaczom na czym polega droga ku życiu wiecznemu. Kluczowym jest zrozumienie znaczenia słów: „Chleb Życia” który ma moc dać zbawienie. Chleb to pokarm najbardziej podstawowy i niezastąpiony. Izraelici żyjący w czasach biblijnych rozumieli to bardzo dobrze. Jezus jednak mówiąc, że jest „chlebem” wskazuje, iż jest niezastąpionym i nadprzyrodzonym źródłem istnienia duszy. Dusza to, jak wiemy z filozofii pierwiastek życia każdego bytu ożywionego. Jezus w innym miejscu powiedział, że sam „jest życiem”. Święty Paweł w liście do Kolosan wyjaśni później: „Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.” Zarówno nasze ciało ze zmysłami, uczuciami, zdolnościami jak i nasz umysł i dusza – należą do Jezusa.

Jednak wśród wielu z nas, podobnie jak i u Żydów z Ewangelii pojawia się niedowierzanie i szemranie. Wolą dyskutować o religii, kościele, a nawet odchodzą od praktyki wiary. Brakuje nam determinacji. aby zakosztować i „zobaczyć jak Pan jest dobry”. By to zwyciężyć, trzeba rozpocząć proces poważnego nawrócenia serca, trzeba iść do Jezusa ograniczając panoszenie się idei świata działających na zmysły, uczucia i zapierając się samego siebie odnaleźć skarb ukryty w Słowie Bożym i Eucharystii.

Roman Harmata PA

[do góry]