27 kw. 2014

Słowo Do Parafian – Apr 27, 2014

0 Komentarzy

dzieszkoLetter

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, Święto Miłosierdzia Bożego ustanowione w 2000 roku przez Papieża Jana Pawła II, jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, jest to tzw. niedziela biała. Według prywatnych obj awi eń świ ętej Faus ty ny Kowal sk i ej ustanowienia tego święta żądał sam Pan Jezus i dał obietnice związane z nim: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar…” (699). Zachęcam wszystkich do modlitwy w intencjach własnych i swoich bliskich przez wstawiennictwo dwóch świętych Papieży. Jan Paweł II był jednym z gorliwszych czcicieli i propagatorów Bożego Miłosierdzia. Druga encyklika „Dives in Misericordia” z 1980 roku, wskazywała wyraźnie na kierunek jego pontyfikatu. Jan Paweł II ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego oraz doprowadził do kanonizacji Siostrę Faustynę, której objawił się Jezus Miłosierny. Pod koniec swego pontyfikatu w 2002 roku, w czasie pielgrzymki do Polski, Poświęcił Bazylikę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i dokonał aktu zawierzenia rodzaju ludzkiego Bożemu Miłosierdziu. Pontyfikat Jana Pawła II był rekordowy pod każdym względem. Był pierwszym Papieżem, nie Włochem od ponad 400 lat. Był pierwszym Papieżem ze Słowiańskiego Narodu. Odbył 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów, odwiedzając 900 miast i miejscowości. W sumie pokonał 1,7 miliona kilometrów. Jako pierwszy Papież w dziejach Jan Paweł II odwiedził kościół luterański 1983), synagogę (1986) i meczet (2000). W 1986 roku w geście pojednania, zaprosił przedstawicieli wszystkich wyznań i religii do Asyżu, na wspólną modlitwę o pokój. Otworzył Kościół na dialog z żydami i cerkwią prawosławną. Był wielkim czcicielem Matki Bożej. Faktycznie doprowadził do obalenia komunizmu. Zgromadził wokół siebie miliony młodych katolików, ustanawiając w 1985 roku Światowe Dni Młodzieży. 12 marca, 2000 roku, jako pierwszy Papież w dziejach, poprosił o wybaczenie krzywd wyrządzonych przez synów i córki Kościoła przedstawicielom innych religii. Jan Paweł II napisał 14 encyklik, 12 adhortacji apostolskich 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, 25 listów „motu proprio”. Zwolał 9 konsystorzy, mianował 232 kardynałów, beatyfikował 1320 sług bożych, kanonizował 506 świętych. Oprócz języka ojczystego, Jan Paweł II biegle posługiwał się w mowie i piśmie 7 innymi językami. 13-go maja, 1981 Papież został ciężko ranny w zamachu Mehmet Ali Agca na jego życie, na Placu św. Piotra. W 1983 roku odwiedził zamachowca w więzieniu i mu wybaczył. Przewodniczył obchodom jubileuszu 2000 lat chrześcijanstwa. Spowodował on budowę Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, którą 17 sierpnia 2002 roku konsekrował. W tym też miejscu Papież zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu. Odszedł do Pana 2 kwietnia, 2005 roku, o godz. 21:37. Lud domagał się ogłoszenia go świętym natychmiast -„Santo subito”. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego jest też kanonizowany „Papież uśmiechu” wspaniały Jan XXIII. Urodził się 25-go listopada, 1881 roku w Sotto il Monte w prowincji Bergamo we Włoszech, w bardzo ubogiej rodzinie. Wyświęcony na kapłana 10-go sierpnia, 1904 roku. Przez 10 lat był sekretarzem biskupa Bergamo i wykładał w Seminarium Duchownym historię Kościoła i apologetykę. W 1925 roku wyświęcony na biskupa. Pełnił funkcje delegata apostolskiego w Bułgarii, Turcji i Grecji. Był nuncjuszem apostolskim w w Paryżu i delegatem przy UNESCO. W 1953 został kardynałem i patriarchą Wenecji. Wybrany na Papieża w 1958 roku. Zwołał Sobór Watykański II. Odszedł do wieczności 3-go czerwca, 1963. Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 3-go września, 2000 roku. Święty Janie Pawle II i święty Janie XXIII módlcie się za nami!

[do góry]