06 sie 2016

Słowo Do Parafian – August 07, 2016

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

W okresie urlopowym uciekamy od spraw, które nas nużą, takich jak praca, nauka, kłopoty. Pragniemy odpoczywać pełną piersią i nie myśleć o problemach dnia powszedniego. Ale przecież można znaleźć czas na przewertowanie ksiąg Pisma świętego, a wtedy znajdziemy fragmenty pasujące do naszych czasów, do nas, zarówno do okoliczności, z którymi mamy do czynienia, jak i do sytuacji, które nas niejednokrotnie zaskakują.

Każdy wers Pisma świętego przypomina nam o powinnościach nakładanych na nas przez wiarę, nakładanych na nas dlatego, że jesteśmy Ludem Bożym. To przypomina nam o radości z życia w komunii z Chrystusem. Poprzez chrzest zostajemy włączeni w rodzinę Kościoła, a co za tym idzie, że stajemy się Jego członkami. Ten fakt powoduje, iż nad wieloma sprawami musimy się poważnie zastanowić, by podejmować decyzje zgodną z sumieniem, a nie decyzje przynoszące nam chwilowe korzyści.

Apostoł Narodów, św. Paweł, w Liście do Hebrajczyków poucza ich, a zarazem i nas: „Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.” (Hbr 11,1). Tak więc na naszą zwyczajną pracę i czynności, które wykonujemy, musimy patrzeć z wiarą, tzn. wykonywać wszystko tak, jakby to sam Chrystus robił, i tak, jak On sobie życzy, by było wykonane.

W Ewangelii świętego Łukasza Jezus opowiada nam o życiu w bliskości Boga, jednocześnie dając nam do zrozumienia, że nigdy nie poznamy dnia ani godziny, kiedy nastąpi Paruzja, czyli drugie przyjście Chrystusa, kiedy zostaniemy wezwani do zdania relacji ze swojego życia oraz zadań, które zostały nam dane i zlecone przez Boga. Nie ma znaczenia, czy to będzie praca fizyczna, umysłowa, powołanie do zawodu czy do służby, w tym kościelnej, z wszystkich naszych działań będziemy musieli zdać sprawę. Pamiętać jedynie musimy, że „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.” (Łk 12,48).

Za tydzień kilka tysięcy polskich pielgrzymów będzie podążało pieszo z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville w Indiana. Wielu również z naszej parafii wraz z księdzem Robertem Frączkiem będzie w tej rozśpiewanej grupie. Życzę wszystkim mocnych nóg i głębokich przeżyć duchowych.

Naszej plebanijnej gospodyni Pani Elżbiecie Siekluckiej skaładam serdeczne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa, z okazji urodzin, które będzie obchodzić w sobotę 13 sierpnia.

Serdecznie zapraszam cały komitet i wszystkich którzy chcą wspomóc organizację obchodów 100-lecia naszej parafii. Spotkanie organizacyjne na temat 100-lecia i zbliżającego się pikniku będzie miało miejsce w Sali ks. Borowczyka, w środę 17-go sierpnia, o godz. 7:00 wieczorem. Szczęść Boże!

[do góry]