29 czrw. 2014

Słowo Do Parafian – Jun 29, 2014

0 Komentarzy

dzieszkoLetter

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św. Piotra i św. Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników. Uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem umieszczono w jednym dniu nie dlatego, aby równać go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Ponadto według tradycji istniała opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i w tym samym roku. Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzu watykańskim. Miał być ukrzyżowany według świadectwa Orygenesa głową na dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. Piotra nad jego grobem Bazylikę. Obecna Bazylika Św. Piotra w Rzymie pochodzi z wieku XVI-XVII, budowana została w latach 1506-1629. Przy Bazylice Św. Piotra jest usytuowane „Państwo Watykańskie”, istniejące w obecnym kształcie od roku 1929 jako pozostałość dawnego Państwa Kościelnego. Bazylika wystawiona na grobie św. Piotra jest symbolem całego Kościoła Chrystusa. Chrystus obdarzył swojego następcę darem niezwykłych cudów; Piotr wskrzeszał umarłych (Dz 9, 32- 43), nawet jego własny cień miał moc uzdrawiania (Dz 5, 15). Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w Rzymie ok. 67 roku. Wcześniej aresztowany został w Jerozolimie w 60 r. Przebywał w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata, głosząc i tam Chrystusa. W Rzymie także jakiś czas spędził jako więzień, aż dla braku dowodów winy został wypuszczony na wolność. Ze swojego więzienia w Rzymie Paweł wysłał szereg listów do poszczególnych gmin i osób. Po wypuszczeniu na wolność zapewne udał się do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a stamtąd pworócił do Achai. Św. Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Składam serdeczne podziękowania Księdzu Maciejowi Galle, za pięć lat jego pobytu i pracy duszpasterskiej w parafii św. Konstancji. Jestem mu wdzięczny za jego czas, życzliwość, przyjaźń i duszpasterską troskę jaką otaczał tych których Pan postawił na jego drodze życia. Ksiądz Maciej został proboszczem misji św. Stefana Króla Węgierskiego. Składam również serdeczne podziękowania Księdzu Ryszardowi Groń, za cztery lata pobytu i pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Dziękuję mu za dobroć, otwartość, radość i poczucie humoru. Ksiądz Ryszard przenosi się do parafii Serca Jezusowego w Palos Hills. Zarówno Księdza Macieja jak i Księdza Ryszarda będziemy wspominać z wdzięcznością. Życzymy im zdrowia i Bożej opieki we wszystkich miejscach do których ich Pan posyła. Będziemy się cieszyć kiedy będą nas odwiedzać przy różnych okazjach. Być może kiedyś powrócą tu na dłużej już jako proboszczowie. Już wkrótce powitamy w naszej parafii Księdza Roberta Frączek, który przyleci do nas z Archidiecezji Częstochowskiej z Polski. Ksiądz Robert był wyświęcony na kapłana w 2001 roku, mówi po polsku i po angielsku i od dawna marzył o pracy duszpasterskiej w Stanach Zjednoczonych. Niech Pan wszystkim obficie błogosławi!

[do góry]