23 mar 2019

Słowo do Parafian – March 24, 2019

0 Komentarzy

Z Biurka Księdza Proboszcza…

W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy piękny obraz troski i poświęcenia ogrodnika walczącego o ocalenie drzewa, któremu grozi wycięcie na skutek jego bezowocności. Jeśli drzewo figowe otrzymuje drugą szansę z rąk właściciela ogrodu to tym bardziej człowiek powinien otrzymać w życiu drugą szansę. Jak wyglądałoby nasz życie gdybyśmy w dzieciństwie, w młodości czy teraz jako dorośli nie mieli prawa do drugiej szansy, prawa do rehabilitacji w oczach Boga i ludzi. O tym prawie do drugiej szansy powinni wiedzieć rodzice, nauczyciele, przełożeni i przyjaciele. Dzisiaj o tym prawie przypomina nam sam Bóg. Niestety nie zawsze zastosowanie tego niepisanego prawa znajduje zrozumienie i aprobatę u innych. Są przypadki, kiedy Ci, którzy dali innym drugą szansę zostali za to skrytykowani, oskarżeni a nawet osądzeni. Kościół jest tego najlepszym przykładem. Prawda jak zwykle jest pośrodku.
Kiedy ogrodnik poprosił o kolejną szansę dla drzewa figowego nie poprzestał na samej prośbie. Zapewnił właściciela ogrodu, że otoczy to drzewo jeszcze bardziej szczególną troską poświęcając jego pielęgnacji dużo serca i czasu. Podobnie trzeba postąpić z człowiekiem. Nie wystarczy dać mu drugą szansę, ale trzeba zapewnić mu środki i pomóc, aby tym razem jego próba zakończyła się sukcesem a nie kolejną porażką.
Dzisiejsza Ewangelia to apel o współodpowiedzialność za drugiego człowieka, a szczególnie za tego, który zagubił się na drodze życia i zbawienia. Obejmijmy szczególną troską i modlitwą ludzi uzależnionych, aby otrzymali drugą szansę i jej nie zmarnowali, lecz przy naszej pomocy ją wykorzystali i podźwignęli się z nałogu dla dobra własnego i rodzinnego.
Zapraszamy do udziału w rekolekcjach Wielkopostnych, które rozpoczną się w naszym Kościele w niedzielę, 31 marca na wszystkich Mszach Św. i będą trwały do środy, codziennie o godz. 9:30 am i 7:00 pm. Rekolekcje poprowadzi Ks. Bogusław Jaworowski.

Szczęść Boże, Ks. Ryszard Miłek

[do góry]