18 maj 2019

Słowo do Parafian – May 19, 2019

0 Komentarzy

Z Biurka Księdza Proboszcza…

            Dzisiejsza Ewangelia brzmi jak testament przekazany nam przez Chrystusa przed Jego odejściem. Testament ten jest prosty i piękny, choć w dzisiejszym świecie obojętności i nienawiści, niełatwy do zrealizowania. W testamencie Chrystusa czytamy: „dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Daję wam przykazanie nowe byście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają
żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” Jest to testament miłości i recepta na szczęście człowieka. Zazwyczaj wykonawcą testamentu jest jedna osoba. W przypadku testamentu Chrystusa od nas wszystkich zależy, czy
Jego ostatnia wola będzie spełniona na ziemi czy też nie.

            W ubiegłym tygodniu w naszej parafii przeżywaliśmy Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Jest to jeszcze jeden dowód jak bardzo Chrystus nas umiłował, skoro dał nam swoje ciało za pokarm. Gratulujemy dzieciom pierwszokomunijnym, ich rodzinom i katechetom. Zapewniamy ich wszystkich o naszej pamięci w modlitwie.

            W przyszłym tygodniu od 22 maja do 1 czerwca wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Rzymu. Prosimy o modlitwę w tej intencji i zapewniamy, że  będziemy modlić się za was.     

                                                                                                          Ks. Ryszard Miłek

[do góry]