Sakramenty

Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w języku angielskim i polskim. Chrzty w języku angielskim są w pierwszą i trzecią niedzielę, a w języku polskim w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Rodzice są zobowiązani do wzięcia udziału w rozmowie o wymaganiach jakie są oczekiwane od rodziców chrzestnych i branie udziału w spotkaniu przygotowawczym do tego sakramentu przed planowaną datą chrztu dziecka. Prosimy o skontaktowanie się z parafialną sekretarką, aby zgłosić dziecko do chrztu.

 

Wybór rodziców chrzestnych

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła, człowiek dorosły nie może być dopuszczony do Chrztu świętego bez chrzestnego. Ma on pomagać chrześnikowi, dbać o jego wychowanie w wierze i w chrześcijańskim życiu.

Podobnie przy chrzcie dziecka konieczna jest obecność przynajmniej jednego chrzestnego jako przedstawiciela zarówno rodziny ochrzczonego, jak i Kościoła. W naszej tradycji rodzice proszą o podjęcie tego zadania chrzestnego i chrzestną. Ponieważ chrzestni reprezentują wspólnotę Kościoła dlatego powinni być dojrzałymi, praktykującymi katolikami (ochrzczeni, bierzmowani i przystępujący do Komunii świętej). Nie mogą żyć w konkubinacie ani w związku niesakramentalnym.

Warto podkreślić, że chrzestni powinni modlić się często za chrześniaka i przyjmować w jego intencji Komunię świętą. To oni troszczą się o jego rozwój duchowy, wspierają rodziców w wychowaniu, interesują się katechezą i życiem religijnym dziecka. Bardzo cennym znakiem pamięci jest Msza święta ofiarowana za dziecko z racji jego imienin.

Chrzestni przygotowują się do swej posługi przez udział w katechezie  przed chrzcielnej i spowiedzi świętej. Jeżeli mieszkają poza parafią, w której odbędzie się chrzest powinni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą być chrzestnymi.

W czasie obrzędów chrztu matka chrzestna trzyma w ręku białą szatę, a ojciec chrzestny świecę.

Chrzestni powinni być Waszymi bliskimi i dobrymi znajomymi. Ważne jest to, jaki mają świat wartości i jaki przykład będą dawać Waszemu dziecku. Oni są jakby pierwszymi po Was nauczycielami Waszego dziecka.

 

Śluby

Zgodnie z zarządzeniem Archidiecezji Chicago zgłoszenie do Sakramentu Małżeństwa musi być zrobione do naszego diakona lub księdza co najmniej cztery miesiące wcześniej przed datą ślubu. W Parafii Św. Konstancji chcielibyśmy i usilnie zalecamy, aby okres przygotowania trwał sześć miesięcy. Przypominamy, abyście też robili ustalenia w kościele przed wszelkimi innymi przygotowaniami. Prosimy, abyście dzwonili do biura parafialnego jak najwcześniej jest to możliwe.

 

Komunia Święta dla Chorych

Jeśli ktoś z was lub waszych bliskich choruje, a chciałby przyjąć Komunię Świętą, to prosimy o zgłoszenie osoby chorej do biura parafialnego, do osoby odpowiedzialnej za Duszpasterstwo chorych, aby ustalić datę odwiedzin.

 

Sakrament Namaszczenia Chorych

Aby osoba mogła otrzymać ten sakrament to prosimy o kontakt z księdzem w celu ustalenia daty. Przypominamy, żeby nie czekać aż osoba będzie nieprzytomna lub bliska śmierci.

 

Pogrzeby

Zapraszamy na spotkanie z członkiem naszego duszpasterstwa do udziału w wyborze lektury i muzyki do mszy Świętej.