Wolontariusze

Ręce, które służą Bogu

Utrzymanie w czystość naszej świątyni to szczególne zadanie parafialnej wspólnoty Św. Konstancji. W przedsionku przy głównym wyjściu z kościoła znajduje się książka z datami sprzątań. Ustaliliśmy, że nasz kościół sprzątamy raz w tygodniu, we czwartki. Zachęcamy i mamy nadzieję, ża każda rodzina choć jeden raz w roku będzie mogła pomóc sprzątać kościół. Jesteśmy wdzięczni kiedy parafianie wybiorą sobie dzień, który najbardziej będzie im odpowiadał i wpiszą swoje nazwisko do książki sprzątań. Zakrystjanka odpowiada za to, aby sprzątanie przebiegło zgodnie z planem, a także chętnie odpowie na każde pytanie związane ze sprzątaniem kościoła.

 

Redakcja Biuletynu

Parafia Św. Konstancji ma jeden z najbardziej obszernych biuletynów w całej Archidiecezji. Przygotowują go ludzie, ofiarowując swój, wolny, poniedziałkowy czas. Zawsze możemy zaangażować więcej wolontariuszy do przepisywania tekstów, do korekty tekstów, do ich tłumaczenia oraz do bardziej wymagających zajęć związanych z układem biuletynu. Zawsze mile widziani są zainteresowani takim zajęciem.

 

Kalendarz

Przygotowujemy w naszej parafii kalendarz zebrań i wydarzeń, który pomaga wszystkim, którzy pragną włączyć się w działalność naszej parafii. Jest to tym ważne, że dysponujemy kilkoma miejscami gdzie różne grupy parafialne mogą się spotykać. Dlatego w biurze parafialnym są dostępne formy, które każda grupa wypełnia prosząc odpowiednio wcześniej o zarezerwowanie na określoną datę, któregoś z pomieszczeń.