Organizacje Kościelne

Życie Modlitewne

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Plebania
Phone: 773-545-8581
Extension: 0

Grupy Żywego Różańca
Ks. Ryszard Miłek
Phone: 773-545-8581
Extension: 20

Grupa Modlitewna Św. Konstancji
Connie Schiltz
Phone: 773-545-8581

Rozniecając Święty Ogień
Deacon Jim
Phone: 773-545-8581

 

Edukacja

Szkoła podstawowa
Ewa Panczyk
Phone: 773-283-2311

Religijny Program Edukacyjny
Siostra Anna Strycharz
Phone: 773-545-8581
Extension: 40

Polska Szkoła Im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe
Jolanta Zabłocki
Phone: 773-283-3618

Przygotowanie do Sakramentów
Connie Schiltz
Phone: 773-545-8581

Edukacji Religijnej dla Dorosłych
Lucille Antonik
Phone: 773-631-7593

 

Organizacje Wspierające Szkołę

Rada Szkoły
Ewa Pańczyk
Phone: 773-283-2311

Związek Domowo-Szkolny
Eileen Pavlik
Phone: 773-594-1757

Związek Sportowy
Barbara Biernat
Phone: 773-792-1179

 

Organizacje Parafialne

Klub Polonia
Kazimierz Milewski
Phone: 773-612-6074

Klub Seniora
Bernie Smith
Phone: 773-594-0163

Klub Kobiet
Pat Liput
Phone: 773-631-3870

Towarzystwo Imienia Jezus
Richard Kehoe
Phone: 773-792-3470

Orkiestra Dęta
Pan Zdzislaw Klosowski
Phone: 773-3729641

 

Życie Liturgiczne

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
Ks. Paweł Barwikowski
Phone: 773-545-8581
Extension: 33

Lektorzy
Ks.Paweł Barwikowski
Phone: 773-545-8581
Extension: 33

Duszpasterstwo muzyczne
Marie Blecka
Phone: 773-545-8581
Extension: 37

Ministranci
Ks. Paweł Barwikowski
Phone: 773-545-8581
Extension: 33

Marszałkowie
Jozef Jasion
Phone: 773 -286-4429

 

Organizacje Parafialne

Redakcja Biuletynu
Phone: 773-545-8581
Extension: 19

Ręce, które służą Bogu
Siostra Zofia Turczyn
Phone: 773-545-8581

 

Życie Duchowe

Duszpasterstwo Chorych
Dk. James Schiltz
Phone: 773-545-8581
Extension: 19

Grupa Wsparcia Duchowego
Dk. Jim Schiltz
Phone: 773-545-8581
Extension: 19

 

Współpracownicy

Rada Parafialna
Lucille Antonik
Phone: 773-631-7593

Rada Finansowa
Doniece Walton
Phone: 773-775-8164

 

Sakramenty

Chrzty
Ks. Paweł Barwikowski 
Phone: 773-545-8581
Extension: 33

Śluby
Ks. Ryszard Miłek
Phone: 773-545-8581
Extension: 20

Sakrament namaszczenia chorych
Ks. Paweł Barwikowski
Phone: 773-545-8581
Extension: 33

Komunia Święta dla chorych
Ks. Paweł Barwikowski
Phone: 773-545-8581
Extension: 33