Organizacje Kościelne

Życie Modlitewne

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Plebania
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 0

Grupy Żywego Różańca
Małgorzara Każmierczak
Telefon: 773-6714661
Numer wewnętrzny: 36

Grupy Koronkowe
Grażyna Pinas
Telefon: 773-216-9622

Spotkania Biblijne „Lectio Divina”
Roman Harmata , Pastoral Associate
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 19

Grupa Młodzieżowa (klasa 7, 8 oraz High School)
Youth Ministry
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 38

Young Adult Ministry (od 19 do 35 roku życia)
Roman Harmata , Pastoral Associate
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 19

Spotkania Grupy ALPHA
Sr. Anna Strycharz i Dorota Archacki
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 40 i 38

Grupa Modlitewna Św. Konstancji
Connie Schiltz
Telefon: 773-545-8581

Rozniecając Święty Ogień
Deacon Jim
Telefon: 773-545-8581

 

Edukacja

Szkoła podstawowa
Ewa Panczyk
Telefon: 773-283-2311

Religijny Program Edukacyjny
Siostra Anna Strycharz
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 40

Polska Szkoła Im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe
Jolanta Zabłocki
Telefon: 773-283-3618

Przygotowanie do Sakramentów
Connie Schiltz
Telefon: 773-545-8581

Edukacja Religijna dla Dorosłych
Lucille Antonik
Telefon: 773-631-7593

 

Organizacje Wspierające Szkołę

Rada Szkoły
Ewa Pańczyk
Telefon: 773-283-2311

Związek Domowo-Szkolny
Eileen Pavlik
Telefon: 773-594-1757

Związek Sportowy
Barbara Biernat
Telefon: 773-792-1179

 

Organizacje Parafialne

Klub Polonia
Kazimierz Milewski
Telefon: 773-612-6074

Klub Seniora
Bernie Smith
Telefon: 773-594-0163

Klub Kobiet
Pat Liput
Telefon: 773-631-3870

Towarzystwo Imienia Jezus
Richard Kehoe
Telefon: 773-792-3470

Orkiestra Dęta
Pan Zdzislaw Klosowski
Telefon: 773-3729641

 

Życie Liturgiczne

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
Roman Harmata – Pastoral Associate
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 19

Lektorzy
Roman Harmata – Pastoral Associate
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 19

Duszpasterstwo muzyczne
Marie Blecka
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 37

Ministranci
Sr. Franciszka Keler
Telefon: 773-545-8581

Marszałkowie
Jozef Jasion
Telefon: 773 -286-4429

 

Redagowanie Biuletynu

Roman Harmata – Pastoral Associate
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 19

 

Życie Duchowe

Duszpasterstwo Chorych
Dk. James Schiltz
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 19

Grupa Wsparcia Duchowego
Dk. Jim Schiltz
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 19

 

Współpraca

Rada Parafialna

Rada Finansowa
Doniece Walton
Telefon: 773-775-8164

 

Sakramenty

Chrzty
Ks. Robert Łojek
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 36

Śluby
Ks. Robert Łojek
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 36

Sakrament namaszczenia chorych
Ks. Robert Łojek
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 36

Komunia Święta dla chorych
Ks. Robert Łojek
Telefon: 773-545-8581
Numer wewnętrzny: 36