Słowo do Parafian – December 16, 2018

Z Biurka Ks. Proboszcza               “Co mamy czynić?”             Z tym pytaniem na ustach garnęły się do Jana Chrzciciela rzesze ludzi szukających Mesjasza. Zastanawiam się w jaki sposób Jan Chrzciciel osiągnął to czego nie udaje się wielu kaznodziejom i misjonarzom. Czym Jan pozyskał sobie swoich słuchaczy do tego stopnia, że pytali szczerze co mają.. czytaj dalej →

Słowo do Parafian – December 9, 2018

Z biurka Księdza Proboszcza… W drugą niedzielę Adwentu staje przed nami Jan Chrzciciel, największy z proroków, który wzywa nas do przygotowania się na przyjście Pana. Tylu proroków w historii zbawienia zostało zignorowanych, odrzuconych i zgładzonych. Dlaczego więc tylu ludzi przyszło do Jana Chrzciciela i dlaczego my powinniśmy właśnie jego posłuchać? Moc przepowiadania Jana płynie z.. czytaj dalej →

Słowo do Parafian – December 2, 2018

Z Biurka Ks. Proboszcza             Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę Adwentu i rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Jest to czas refleksji nad obecnością Chrystusa w naszym codziennym życiu.             Słowo „Adwent” pochodzi od łacińskiego słowa „Adventus” i oznacza przyjście. Okres Adwentu pomaga nam przygotować się nie.. czytaj dalej →

Słowo do Parafian – November 25, 2018

Z Biurka Ks. Proboszcza            „Czy Ty jesteś Królem?”   To pytanie Piłata było na wagę życia i śmierci. Historia zna wiele takich pytań i usprawiedliwia tych, którzy nie powiedzieli prawdy, aby ocalić życie swoje lub innych. Dla Chrystusa taka opcja nie istnieje. Odpowiada więc odważnie: „Tak, ja jestem Królem” i zaraz uzasadnia swą.. czytaj dalej →

Słowo do Parafian – November 18, 2018

Z Biurka Ks. Proboszcza Drodzy Parafianie, Darczyńcy i Przyjaciele parafii św. Konstancji. Dziękuję za nieustające wsparcie dla naszej parafii. Dajecie swój czas, swój talent i dzielicie się tym co posiadacie. Staramy się być dobrymi szafarzami darów ofiarowanych parafii. Oto przedstawienie naszego zarządzania finansami z ostatnich dwóch lat podatkowych. KOŚCIÓŁ: Całkowity dochód operacyjny Kościoła był o.. czytaj dalej →

Słowo do Parafian – November 11, 2018

Z biurka Księdza Proboszcza… Dzisiejsza Ewangelia jest dowodem, że dla Chrystusa najważniejsze jest to, co kryje się w sercu człowieka. Jako przykład podaje nam dziś ubogą wdowę, która na świątynię złożyła według innych niewiele a według Chrystusa najwięcej, bo ofiarowała wszystko co miała. Jest ona nie tylko wzorem pokory i hojności, ale przede wszystkim całkowitego.. czytaj dalej →

Słowo do Parafian – November 4, 2018

Z biurka Księdza Proboszcza… W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. To Święto przypomniało nam, że naszym podstawowym powołaniem jest dążenie do świętości. Jak ją osiągnąć? Odpowiedz na to pytanie znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii, w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Święci to ci, którzy kochali Boga i bliźniego całym sercem. Mówiąc o miłości Boga i.. czytaj dalej →

Słowo do Parafian – October 28, 2018

Z biurka Księdza Proboszcza… Nie wiemy, jak długo niewidomy żebrak Bartymeusz siedział przy drodze, prosząc o jałmużnę. W pewnym sensie siedział tam całe życie i czekał na tego jedynego Przechodnia, gdyż dopiero spotkanie z Jezusem odmieniło jego los. Dopiero Ten, który przywrócił mu wzrok i obdarował go światłem, nadał jego życiu nowy wymiar. Chrystus nieustannie przechodzi także przez nasze życie.. czytaj dalej →

Słowo do Parafian – October 21, 2018

Z biurka Księdza Proboszcza… Zdumiewający tupet okazali dwaj synowie Zebedeusza, umiłowany uczeń Jezusa Jan i jego brat Jakub, gdy przedstawili prośbę, by w chwale Mistrza jeden z nich siedział po prawej stronie a drugi po lewej. Szokuje sama prośba świadcząca o nieopanowanej ambicji braci i szokuje sposób, w jaki proszą. Chcąc mieć pewność, że zostaną wysłuchani, wpierw stawiają żądanie: „Chcemy, żebyś nam.. czytaj dalej →

Słowo do Parafian – October 14, 2018

Z biurka Księdza Proboszcza… Podziwiamy młodzieńca z dzisiejszej ewangelii, który pyta Jezusa nie jak być sławnym i wielkim w tym życiu ale jak osiągnąć życie wieczne. Może on być przykładem dla współczesnej młodzieży pomagając im uświadomić sobie co w życiu jest najważniejsze. Szkoda, że chęć posiadania rzeczy materialnych była dla niego i jest dla wielu.. czytaj dalej →