22 lt. 2020

Słowo do Parafian – 23 lutego 2020

0 Komentarzy

VII Niedziela Zwykła

 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 5, 48)

 

Słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii są streszczeniem nauczania o powołaniu każdego człowieka. Mamy bowiem być doskonali na miarę jaką Bóg przygotował dla każdej osoby zgodnie z jej charyzmatami i talentami jakie otrzymała. Jednym słowem Pan Bóg wskazuje nam na naszą drogę ku świętości i sposób na realizację pełni szczęścia. Słyszymy o tym w pierwszym czytaniu. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 1-2) Słowa te streszczają również naukę ośmiu błogosławieństw. Są one wskazaniami jak osiągnąć szczęście i pełnię radości w Chrystusie. Jednym słowem trzeba być podobnie jak Bóg wielkim w miłości. Jezus mówi: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” (Mt 5, 45)

Módlmy się zatem o mądrość abyśmy zawsze trwali po stronie dobra i umieli dostrzec w sobie ukrytą tajemnicę – obraz Boga obecnego w każdym człowieku. Pisze o niej również św. Paweł w słowach: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.” (1 Kor 3, 16-17)

Roman Harmata PA

[do góry]