21 kwi 2018

Słowo do Parafian – April 22, 2018

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

Bardzo istotna jest nasza troska o nieustanne wzmacnianie więzi z Chrystusem Dobrym Pasterzem, i to zawsze, w każdych okolicznościach naszego życia. Trzeba nam głębszej refleksji, aby odkryć Boże wezwanie skierowane do każdego z nas. Trzeba to wezwanie usłyszeć i przyjąć sercem i życiem. Wszak Pan jest zawsze naszym Pasterzem, więc i my powinniśmy być owcami zawsze należącymi do Niego.

Dzisiejsza niedziela zachęca nas do szczególnej modlitwy za kapłanów. Kapłan prowadzi nas drogą do życia wiecznego, drogą wiodącą przez żywą bramę, którą jest Jezus Chrystus. To wielka odpowiedzialność i trud. Dlatego otaczajmy naszych kapłanów modlitwą i zawierzajmy ich posługę Maryi, Matce Dobrego Pasterza. Ważne jest, aby Chrystusowa owczarnia miała wystarczającą liczbę pasterzy, inaczej ucierpi, gdyż będzie zaniedbana, a nawet może się rozproszyć.

Czytania uzmysławiają nam, jaką drogą i pod jakim przewodnictwem mamy kroczyć przez życie. Chrystus, poświęcając się za wszystkich, zjednoczył nas w drodze do Nieba. Biorąc na swoje barki grzechy całego świata, zjednoczył nas w miłości. Sam siebie określa mianem Dobrego Pasterza, który nie zapomina o swojej trzodzie. Mówiąc „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.” (J 10,16), przypomina nam, że na końcu dziejów nastąpi pełne zjednoczenie wszystkich ludzi pod jednym Pasterzem, którym będzie On, Jezus Chrystus, bowiem „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4,12).

Pozostaje tylko pytanie: czy jesteśmy w stanie odczytać nasze zadania i wynikające z nich obowiązki i czy potrafimy je wypełnić?

Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim którzy bezinteresownie angażują się w życie i działalnosć parafii wykorzystując te talenty którymi Pan Bóg obdarzył. Dziękuję Pani Michaelene Kusz,  Panu Jeff Lind, Państwu Susan i Richard Kehoe, Pani Marie Blecka, Siostrze Kindze Hoffmann, oraz uczniom    8-ej, 7-ej i 6-ej klasy Szkoły św. Konstancji, oraz programu REP, za przygotowanie Żywych Stacji Drogi Krzyżowej.  Dziękuję Siostrze Zofii Turczyn i wielu innym wolontariuszom, którzy przygotowali dekoracje świąteczne i którzy zaangażowali się w sprzątanie kościoła. Dziękuję chórowi „Glory and Praise”,  „Ave Maryja”, „Lednica”, organistom, kantorom, marszałkom, lektorom, szafarzom Eucharystii, ministrantom oraz wszystkim wam za modlitwy i złożone ofiary.

Jezu Chryste Zmartwychwstały, nasz Pasterzu i Opiekunie, daj nam moc przygarnięcia do Twojej Owczarni tych, którzy jeszcze nie poznali Twojej Miłości. Niech Dobry Pasterz hojnie błogosławi wam i waszym bliskim i zawsze prowadzi nas wszystkich drogami zbawienia. Szczęść Boże!

[do góry]