27 kwi 2019

Słowo do Parafian – April 28, 2019

0 Komentarzy

Z biurka Ks. Proboszcza

Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego i zawierzam Bożemu
Miłosierdziu naszą Parafię i Wasze Rodziny. W dzisiejszych czytaniach widzimy
dwa kontrastowe obrazy wiary po Zmartwychwstaniu Chrystusa. W Dziejach
Apostolskich widzimy wzruszający przykład wiary pierwszych chrześcijan,
którzy wynoszą chorych na ulice wierząc, że cień przechodzącego Piotra może
ich uzdrowić. W Ewangelii zaś widzimy niewiernego Tomasza, który potrzebuje
dotknąć ran Chrystusa, aby uwierzyć, że On żyje. Pomyślmy w tym okresie
Wielkanocnym jaka jest nasza wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa. Czy
podobna jest do wiary pierwszych chrześcijan z dzisiejszego czytania, czy też do
wiary Tomasza z dzisiejszej Ewangelii.
Święta Wielkanocne przeżywane razem z Wami były dla mnie dowodem
Waszej głębokiej wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa. Życzę Wam i modlę się
o to, aby ta wiara ciągle się pogłębiała i była dla Was źródłem niekończącej się
radości i pokoju.
Pragnę z całego serca jeszcze raz podziękować Wam wszystkim za
przeżywanie radosnych Świąt Wielkanocnych razem z nami. Cieszyłem się
słysząc po Mszach Świętych od wiernych, że wystrój naszego kościoła i sposób
sprawowania liturgii dopomógł im w głębokim i radosnym przeżyciu Świąt
Wielkanocnych. Dla nas księży jest to najlepsza nagroda za trud duszpasterski. W
tym miejscu pragniemy podziękować Wam za życzenia Świąteczne i wszelkie inne wyrazy życzliwości i dobroci.
Dziękuję gorąco również tym, którzy pomogli nam w przygotowaniu i
dekorowaniu kościoła na Święta, w przygotowaniu liturgii, a także wspaniałej
oprawy muzycznej w czasie Wielkiego Tygodnia i w Święta.
Na koniec bardzo serdecznie dziękuję Wam za Wasze hojne ofiary na
kwiaty do grobu i Wasz dar dla parafii z okazji Świąt Wielkanocnych.
Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi wszystkim ludziom dobrej
woli wspierającym naszą parafię i naszą szkołę.

[do góry]