30 mar 2019

Słowo do Parafian – March 31, 2019

0 Komentarzy

Z Biurka Księdza Proboszcza…

Biorąc udział w Liturgii Słowa podczas Mszy Św. na pewno zauważyliście, że czytania mszalne i Ewangelie powtarzają się co pewien czas. W kalendarzu kościelnym jest bowiem stosowany trzyletni cykl, tzn. że co trzy lata używane są w liturgii te same czytania. W tym roku jest cykl C co oznacza, że w następnym roku będzie rok A, potem B i ponownie rok C. Zauważamy to szczególnie wtedy, kiedy treść Ewangelii wydaje się nam tak bardzo znana jak np. dzisiejsza przypowieść o synu marnotrawnym. Chociaż wszyscy ją znamy nie mamy nic przeciwko temu, że jest czytana ponownie, bo ona jest ciągle aktualna.

Każdego dnia ktoś odchodzi od Boga i ktoś do Niego wraca. Podobnie jest w naszym życiu. Są w nim większe lub mniejsze niewierności wobec Boga, dłuższe lub krótsze chwile rozłąki z nim i jego kościołem. Tym bardziej chcemy usłyszeć tę Ewangelię ponownie, aby się przekonać, że Bóg jest rzeczywiście tym
kochającym i zawsze czekającym Ojcem, w którego ramiona zawsze można
powrócić. Jest to jeszcze jeden przykład na to, o czym rozważaliśmy w ubiegłą
niedzielę, że Bóg zawsze daje nam kolejną szansę i nigdy nas nie przekreśla w
swoim nieskończonym miłosierdziu. Niech ten obraz miłosiernego i kochającego
Ojca towarzyszy nam w czasie tego wielkiego postu, w czasie rekolekcji a
zwłaszcza w czasie spowiedzi świętej.

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach Wielkopostnych, które dziś rozpoczęły się w naszym kościele i będą trwały do środy, codziennie o godz. 9:30 am i 7:00 pm. Rekolekcje prowadzi Ks. Bogusław Jaworowski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

                                                                   Szczęść Boże, Ks. Ryszard Miłek

[do góry]