22 maj 2016

Słowo Do Parafian – May 22, 2016

0 Komentarzy
Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
 
                            W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…  Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków…  Często nie zdając sobie z tego sprawy, wyznajemy naszą wiarę w Trójcę Świętą.  Wielu teologów, jak na przykład św. Augustyn w swym dziele „O Trójcy” starało się zgłębić sposoby, przez które taka tajemnica mogłaby być dla nas bardziej zrozumiała.  Nie jesteśmy jednak w stanie pojąć, jak jeden Bóg może istnieć w Trzech Osobach.
Wierzymy w to, ponieważ sam Bóg te prawdę objawił. I wcale nie od razu. Właściwie dopiero przyjście na świat Jezusa i Zesłanie Ducha Świętego dało nam, ludziom, pewność wiary, że Trójca Święta rzeczywiście istnieje. Próżno jednak szukać w Piśmie Świętym słowa „Trójca”. To jest słowo wymyślone przez ludzi.
„Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty” – przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego. A w Piśmie Świętym bez trudu znajdziemy miejsca, w których wymienione są trzy Osoby Boskie. Na przykład przy Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie. Anioł mówi wyraźnie, że Bóg go wysłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego i stanie się to za sprawą Ducha Świętego. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy. Przed Wniebowstąpieniem Jezus polecił swoim uczniom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Także zapowiadając Zesłanie Ducha Świętego Chrystus mówił wprost o Trzech Osobach Boskich.
Jeden z teologów  tak tłumaczył: „Trzy Osoby Boże nie tworzą trzech bogów.  Jak długość, szerokość i wysokość nie tworzą trzech ciał; jak źródło, strumień i rzeka nie tworzą trzech rzek; jak siła słońca, która grzeje, świeci i porusza, nie stanowi trzech słońc; jak korzeń, pień i gałęzie nie tworzą trzech drzew; jak kształt, barwa i zapach nie tworzą trzech kwiatów”.
Przez łaskę chrztu Boskie Osoby uczyniły sobie niebo w ludzkiej duszy, aby w niej mieszkać zawsze, o ile człowiek na to pozwoli. Otwórz się dzisiaj na działanie i miłość Świętej Trójcy.
                           Gratuluję uczniom klasy ósmej i trzeciej klasy licealnej naszej Polskiej Szkoły św. Maksymiliana M. Kolbe, którzy przeżyli w piątek i sobotę  piękną uroczystość „graduacji”.
                           Zachęcam wszystkie rodziny uczestniczące w życiu naszej parafii, aby bez wyjątku odpowiedziały  na apel „Uczyć Kim jest Jezus Chrystus”.  Niech Pan nasz Jezus Chrystus stokrotnie wynagrodzi tym, którzy modlitwą i ofiarą do tej kampanii już dołączyli. Szczęść Boże!
[do góry]