06 maj 2017

Słowo do Parafian – May 7, 2017

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

Z inicjatywy Pawła VI ustanowiono czwartą niedzielę Wielkanocy Dniem Modlitw o powołania kapłańskie, diakońskie, zakonne i do instytutów konsekrowanych, czyli o powołania do życia z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa.
Nietrudno zauważyć, że coraz więcej ludzi ochrzczonych ma problemy z odczytaniem swojego powołania oraz z podjęciem odpowiedzialności za nie. Dotyczy to nie tylko trudności związanych z podjęciem decyzji na całe życie, czyli odkryciem powołania szczegółowego – do małżeństwa, kapłaństwa lub życia konsekrowanego, lecz przede wszystkim trudności związanych z realizacją podstawowego powołania, jakim jest powołanie do świętości.
Nasza parafialna Szkoła św. Konstancji, która w ten weekend celebruje 100-lecie,  jest bardzo ważną częścią naszej parafii. Dzisiaj dziękujemy Bogu za rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, sponsorów i patronów szkoły. To wy macie ogromny wpływ na kształtowanie powołań i przygotowanie dzieci do wybrania zawodu i kierunku dalszej nauki. To dzięki wam doczekaliśmy się tego pięknego jubileuszu. Dziękujemy Bogu za dzieci i młodzież, która obecnie uczęszcza do naszej szkoły.  Dzisiaj również wyrażamy wdzięczność Bogu, za wszystkich absolwentów naszej szkoły, którzy posługują jako kapłani, prawnicy, lekarze, nauczyciele i w innych zawodach w różnych częściach Stanów Zjednoczonych, którzy niosą Boga w sercu do tych wśród których pracują. Dzisiaj witam serdecznie tych, którzy przybyli z bliska i z daleka na uroczystości jubileuszowe. Niech to spotkanie będzie okazją również do pogłębienia więzi z waszą ukochaną szkołą i parafią św. Konstancji.  Zapraszamy was częściej przy różnych nadarzających się okazjach i bez szczególnej okazji.  Gratuluję pani dyrektor Ewie Panczyk, zarządowi szkoły, nauczycielom i całemu komitetowi pięknego przygotowania uroczystości jubileuszowych. Po uroczystościach 100-lecia parafii, cieszę się, że Bóg pozwolił mi doczekać się następnego jubileuszu 100-lecia szkoły. Parafia bez szkoły to tak jak bez duszy. Życzę i modlę się aby Pan błogosławił Szkołę św. Konstancji na dalsze lata.
Trzeba nam głębszej refleksji, aby zrozumieć Boże wezwanie, które jest kierowane do każdego z nas. Trzeba podjąć tę refleksję, aby je usłyszeć i przyjąć sercem i życiem. Ma to konkretne następstwa dla naszego życia chrześcijańskiego. Bardzo istotna jest nasza troska o nieustanne wzmacnianie więzi z Chrystusem Dobrym Pasterzem, i to zawsze, we wszystkich okolicznościach naszego życia, niezależnie od tego, czy znajdujemy się nad „spokojnymi wodami”, czy też przyszło nam iść „ciemną doliną”.  Dzisiejsza niedziela zachęca nas do szczególnej modlitwy za kapłanów. Kapłan prowadzi nas drogą do życia wiecznego, drogą wiodącą przez żywą bramę, którą jest Jezus Chrystus.
Dlatego otaczajmy naszych kapłanów modlitwą i zawierzajmy ich posługę Maryi, Matce Dobrego Pasterza. Módlmy się także o wzrost powołań do kapłaństwa. Chodzi o to, aby Chrystusowa owczarnia miała wystarczającą liczbę pasterzy, inaczej ucierpi na tym, gdyż będzie zaniedbana, a nawet może się rozproszyć. Szczęść Boże!

 

[do góry]