18 lis 2017

Słowo do Parafian – November 19, 2017

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele.

Talent to nie tylko jednostka wagi i pieniądza, ale także wybitne zdolności do opieki nad innymi, umiejętność porozumiewania się z innymi i wzajemnego traktowania się bez krytykanctwa i zawiści, umiejętność słuchania, długo można by wymieniać różne dary. Nasze talenty rozwijamy i wzbogacamy przez miłość, radość i modlitwę. Czy jednak uświadamiamy sobie, że każdy „talent” jest wezwaniem i zobowiązaniem do pracy nad sobą samym i do pracy dla innych?

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje typowe zachowanie leniwego sługi, człowieka, który nie dba o to, aby otrzymane dary pomnażały się i przynosiły owoc. Pozostawienie talentów bezowocnymi jest winą, która zasługuje na określenia typu biblijnego „płacz i zgrzytanie zębów” lub, jak powiedzielibyśmy dzisiaj: głupota i lenistwo. Wyciągnijmy morał z tej opowieści, morał uczący nas, na czym polega bojaźń Boża całkowicie różna od bojaźni fałszywej: bojaźń fałszywa opiera się na rachubie ludzkiej i nieufności wobec Boga, natomiast bojaźń Boża nie jest strachem, lecz jest darem Ducha Świętego, dzięki któremu człowiek boi się Boga obrażać, zasmucać i nie wypełniać Jego woli. Prawdziwą bojaźń Bożą ma ten, kto „chodzi drogami Pana” (Ps128), jak dwaj słudzy pochwaleni przez Pana słowami: „Dobrze sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego pana” (Mt25,21 i 23).

Kto otrzymał więcej, ten ma dać z siebie więcej i chociaż wymaga to ze strony człowieka większego wysiłku, nagroda za to będzie niewspółmiernie większa. Taki wniosek wypływa z dzisiejszej przypowieści o talentach. Nie zazdrośćmy więc innym ich talentów, troszczmy się o własny rozwój, o to, aby nasze życie było twórcze, abyśmy pomnażali dary otrzymane od Boga. Po naszym przejściu z życia doczesnego do życia wiecznego będziemy zdawać relację z wykorzystania danych nam talentów.

Serdecznie witam w naszej parafii ks. prałata Tadeusza Buchowskiego z Krosna z diecezji przemyskiej, który jest już na emeryturze i przyjechał odwiedzić swoich znajomych. Ksiądz prałat otrzymał zgodę Archidiecezji Chicago i przez pewien czas będzie mieszkać na plebanii.

Chcę z całego serca podziękować wszystkim naszym parafianom i przyjaciołom, za to, że wykorzystujecie wiele z waszych talentów tu w naszej wspólnocie. To wasza dobroć, życzliwość pracowitość, ofiarność i zaangażowanie w rożne dziedziny naszego życia, jest dla nas wszystkich inspiracją i siłą napędową całej parafii. Bóg zapłać wszystkim: chórzystom, muzykom, kantorom, lektorom, marszałkom, ministrantom, sprzątającym kościół, dekorującym kościół, sprzedającym pączki, posługującym w biurze parafialnym, wspierającym różne programy szkolne i katechetyczne, zaangażowanym w różne organizacje parafialne,  zaangażowanym w programy młodzieżowe i sportowe, zaangażowanym w odśnieżanie i sprzątanie posesji kościelnej, słowem wszystkim, którzy modlitwą, pracą i ofiarą czynią naszą parafię ciągle piękniejszą. Serdecznie dziękuję wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie parafialnej zabawy pod kierunkiem współprzewodniczących Pani Teresy Milewskiej i Pana Johna Reynolds, oraz wszystkim którzy wzięli udział zarówno w zabawie jak i loterii.  Dochód w całości wyniósł $14,700.63. Dodatkowo Państwo Zofia i Jerzy Szorc przekazali  z wygranej sumy $2,000.00, na cele parafialne. Co podniosło całkowity dochód do sumy $16,700.63.

Bóg zapłać i szczęść Boże!

[do góry]