08 paź 2016

Słowo Do Parafian – October 09, 2016

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam odwieczny problem braku wdzięczności za łaski i braku zrozumienia dla spraw nadprzyrodzonych. Przykład dziesięciu uzdrowionych, z których tylko jeden dziękuje za ten dar, pokazuje, jak łatwo po otrzymaniu tak wielkiego daru przejść do porządku dziennego. Pamiętajmy, że uzdrowienie bądź pomyślność, zdrowie czy powodzenie w życiu nie są samoistne, lecz po części zależą od nas samych, od naszej wiary, gdyż Bóg wysłuchuje naszych próśb na miarę ufności, jaką w Nim pokładamy.

W słowach dzisiejszej Liturgii przeplatają się ze sobą łaska, wdzięczność, wiara i życie z wiary. Nie po raz pierwszy słyszymy, że cuda i znaki, które Pan Jezus czynił, wiązały się z wiarą: gdy „widział wiarę”, dokonywał cudu. Przywołajmy kilka cytatów potwierdzających to spostrzeżenie; „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36), „Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23), „Córko, twoja wiara cię ocaliła” (Łk 8,48), podobnie jak i dzisiejsze zawołanie: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”(Łk 17,19).

Z kolei św. Paweł daje nam odpowiedź, jak rozumieć i jak postrzegać to, co nas spotyka. W Liście do Tymoteusza tłumaczy nie tylko Tymoteuszowi, ale zarazem i nam, jak powinniśmy rozumieć nasze życie. Jednocześnie mówi, jak mamy postępować, by doczekać się spełnienia obietnic naszej wiary. „Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.” (2 Tm 2,12-13).

Bóg każdego dnia obsypuje nas łaskami. Przez kogoś uśmiecha się do nas, aby nas wzmocnić, przez kogoś ratuje nasze zdrowie, abyśmy mogli jeszcze coś dobrego uczynić. Wielu zachwyca się pięknem przyrody, potęgą morza i gór, cudami natury, ale nie widzi Stwórcy. To wszystko jest darem dobrego Boga dla nas. Czy mamy tę świadomość, że cokolwiek dobrego otrzymujemy – daje nam to sam Pan Bóg? Czy dostrzegamy nie tylko dar, ale i Dawcę?

To już za tydzień spotykamy się z wieloma z wami na Mszy św. o godz. 12:30 po południu, aby pod przewodnictwem byłego proboszcza a obecnie Ordynariusza Diecezji Springfield, Jego Ekscelencji Biskupa Tomasza Paprockiego celebrować uroczystość 100-lecia naszej parafii. Pamiętajcie, że Msze święte o godz. 12: 00 w południe i 1: 30 po południu zostały odwołane.  Bankiet w sali bankietowej „Chateau Ritz”, będzie okazją do bliższego i bardziej osobistego spotkania byłych i obecnych parafian i przyjaciół parafii. Szczęść Boże!

[do góry]