25 lip 2020

Słowo do Parafian – 26 lipca 2020

0 Komentarzy

Bracie i Siostro,

 

Jeśli Go kochasz to Mu to powiedz.

 

Miłość, której Bóg od nas oczekuje nie jest łatwa. Jezus nigdy nie udawał, że tak jest. Zaraz po tym, jak powiedział, że ten, kto kocha kogokolwiek lub cokolwiek bardziej niż Jego, NIE JEST GO GODZIEN, powiedział, że każdy kto nie bierze swego krzyża, aby pójść za nim, NIE JEST GO GODZIEN.

 

Kochanie Boga oznacza poświęcenie, tak jak Jego miłość do nas wymagała poświęcenia, daru z siebie. Nie obawiaj się. Bóg tak bardzo nas kocha, że posłał Swego jedynego Syna, aby oddał swoje życie, byśmy mogli żyć wiecznie. To On uczy nas kochać.

 

W Mszy Św. Jezus ponownie oddaje się nam z miłości, mówiąc: „TO JEST CIAŁO MOJE ZA WAS WYDANE”. Przed przyjęciem Go, modlimy się: „Panie, nie jestem godzien Cię przyjąć, ale powiedz tylko słowo, a będę uzdrowiony”. On chce wypowiedzieć to Słowo, abyśmy byli godni Jego przyjęcia. Jednak wymaga to od nas prawdziwego uwielbienia Chrystusa, kochania Go ponad wszystko, aby móc Mu odpowiedzieć: „PANIE JEZU, TO JEST CIAŁO MOJE, TO JEST MOJE ŻYCIE, PROSZĘ PRZYJMIJ JE.”

 

Pozdrawiam Cię. Zadzwoń, jeśli chciałbyś porozmawiać.

 

 

Twój Duszpasterz

ks. Paweł      

[do góry]