02 lis 2019

Słowo do Parafian – 3 listopada 2019

0 Komentarzy

Do parafian, dobroczyńców i hojnych przyjaciół parafii św. Konstancji.

 

Dziękujemy za nieustające wsparcie naszej parafii. Dajecie wasz czas, talent i dzielicie się tym co posiadacie. Staramy się być dobrymi szafarzami waszych darów dla parafii. Oto raport z zarządzania finansami z ostatnich dwóch lat podatkowych.

KOŚCIÓŁ:

Ogólny dochód operacyjny Kościoła był o 9,2% niższy niż przed rokiem. Głównymi przyczynami są: znacznie niższy przychód z inwestycji, który spowodował ujemne saldo w wysokości $36 868 w porównaniu z rokiem poprzednim, niższe donacje wielkanocne, zbiórki funduszy oraz opłaty na edukację religijną. Wzrosty z tzw. innych dochodów, z najmu nie były wystarczająco duże, aby zrównoważyć niższe kwoty.

Koszty operacyjne Kościoła były o 9,7% niższe niż rok wcześniej. Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, wydatki administracyjne i inne niższe wydatki przyczyniły się na korzyść tego porównania.

Deficyt Operacyjny Kościoła Operacyjnego (wydatki większe niż przychody) zmniejszył się o 20,4% w stosunku do roku poprzedniego. Ten mniejszy deficyt jest wynikiem niższych wydatków w ubiegłym roku.

                SZKOŁA:

Przychody z działalności szkoły wzrosły o 12,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zewnętrzne źródła finansowania wzrosły o $176 151 w porównaniu z poprzednim rokiem. Jest to wzrost o 75%, głównie ze względu na stypendia i ulgi podatkowe, które nie obowiązywały w poprzednim roku.

Wydatki szkolne wzrosły o $ 224 489 lub o 20,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze stanowią $183,808 całkowitego wzrostu. Niektóre pozycje zostały opłacone przez zewnętrzne źródła finansowania.

Ogółem szkoła funkcjonowała z deficytem (większe wydatki niż przychody), który był o 82,5% większy niż rok wcześniej. Wsparcie szkolne ze strony parafii obejmuje $60 000 dotacji bezpośredniej, $20 000 przekazane przez szkołę Św. Maksymiliana Kolbe oraz $ 10 500 z funduszu stypendialnego. Będzie to ta sama kwota, która zostanie przeznaczona na rok budżetowy 2020.

PRZYSZŁOŚĆ:

Istnieją różne konta czekowe i oszczędnościowe specjalnego przeznaczenia, darowizny i certyfikaty depozytowe dla kościoła i szkoły, ale większość tych funduszy jest prawnie obwarowana specjalnymi ograniczeniami. Szkoła posiada pożyczki operacyjne od 2010, 2011 i 2012 roku, które wynoszą $ 344 531, a odsetki narosłe od tych pożyczek wynoszą $ 142 625.

Konto oszczędnościowe „Uczyć, kim jest Chrystus” obejmuje zarówno darowizny, jak i odsetki, a jego saldo wynosiło $270.969 na dzień 30 czerwca. Fundusze te można wydać tylko na projekty wymienione w naszym planie , gdy program się rozpoczął. Remont Sali Borowczyka został zaplanowany na lato 2020 r. Jest to jeden z projektów wymienionych w naszym planie do programu Uczyć Kim Jest Chrystus i wykorzystamy te środki na opłacenie tego projektu.

Raport zawiera także informacje dotyczące posługi Sakramentalnej. Św. Konstancja jest aktywną parafią i odzwierciedla to nasz raport.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować ze mną, naszym kierownikiem biznesowym lub członkami Rady Finansowej.

Jeszcze raz dziękuję za wasze nieustanne wsparcie.

Ks. Richard Milek,   Proboszcz

Dyrektor Finansowy: Patricia Pomykalski,

Rada Finansowa Diakon Jim Schiltz, James Liput, Kazimierz Milewski, Bernadette Kowalik, Denis Pieniazek.

[do góry]