01 paź 2021

Słowo do Parafian – 3 października 2021

0 Komentarzy

„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Boga, który stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę przekazując im dar życia, dzięki któremu mężczyzna staje się ojcem a kobieta matką. Mężczyzna i kobieta złączeni węzłem miłości otwartej na życie tworzą rodzinę. „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” – mówi Bóg w pierwszym czytaniu. Dosłownie, „nie jest dobrze, żeby żył dla siebie”. Człowiek potrzebuje drugiej osoby, aby mieć dla kogo żyć, inaczej będzie odczuwał samotność. Dlatego miłość prawdziwa polega na tym, aby żyć dla drugiego. Wszyscy zaś mamy żyć dla Boga, służyć sobie wzajemnie z miłością i razem osiągnąć zbawienie. „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci…” 1J 3, 16.

Niestety, jesteśmy skażeni grzechem i potrzebujemy wsparcia Jezusa, Jego miłości. A ona objawia się i działa w sakramencie małżeństwa. Przez sakrament małżeństwa wszystkie gesty miłości, które nie są grzechem, stają się źródłem łaski uświęcającej. Uświęcają miłość małżonków i uzdalniają do trudu, do zmagania z egoizmem i grzechem. Małżonkowie są „jednym ciałem”, to znaczy, że stanowią nierozerwalną jedność. Dlatego Jezus przypomina o jedności i wierności małżeńskiej: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. W przykazaniu miłości i wierności małżeńskiej chodzi bowiem nie tylko o perspektywę doczesności, ale także o wieczne zbawienie.

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, gdyż do takich należy królestwo Boże”

Aby wejść do królestwa Bożego, musisz:

  • Mieć wiarę jak dziecko

Zastanówmy się przez chwilę, jakie cechy mają małe dzieci, jeśli chodzi o wiarę. Są niewinne i szczere. Chętnie się uczą. Są pokorne, ufne, otwarte, proste i spontaniczne. Są bezpretensjonalne. Spójrzmy na tę listę… czy to nasza charakterystyka? Jak bardzo jesteś jak małe dziecko? Które słowa mogą dotyczyć ciebie i twojej relacji z Bogiem? Czasami musimy po prostu zachować prostotę. Stać się jak małe dziecko. Mieć wiarę jak małe dziecko.

  • Stać się zależnym jak małe dziecko.

Małe dzieci nie mają wiele do zaoferowania. Miło jest na nie patrzeć, bawić się, ubierać, trzymać i tulić. Ale nie mogą zarobić na wypłatę. Nie potrafią ugotować posiłku ani prać ubrań. Nie skoszą trawy. Małe dzieci są bezproduktywne, jeśli chodzi o robienie czegokolwiek. Wszystko trzeba za nie zrobić! Są zależne od innych, jeśli chodzi o ich przetrwanie. Nie mają autonomii. Nie mają pewności siebie. Nie mają samowystarczalności. I o takiej postawie serca wobec Boga mówi nam Jezus. Do takich należy Królestwo Boże.

[do góry]