08 kw. 2017

Słowo do Parafian – April 09, 2017

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

Przyjazd Chrystusa do Jerozolimy, jest jakby świątecznie przystrojoną bramą wprowadzającą nas w Wielki Tydzień. To tydzień Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, w czasie którego kościół kieruje nasze myśli i serca, nasze spojrzenia na Krzyż wiary i nadziei, Krzyż Odkupienia człowieka i świata. Niedziela Palmowa przypomina nam wstrząsające wydarzenia: z jednej strony możemy podziwiać triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, z drugiej strony śledzimy tragedię Jego męki i śmierci na krzyżu.

Rozpoczął się proces powrotu człowieka do Boga.  Historia, którą poznajemy poprzez czytania z Pisma Świętego, uczy nas realizmu chrześcijaństwa, uczy nas wyczekiwania na to, co ma się zdarzyć, a jednocześnie uczy nas pokory i miłości.

Dzisiaj przekazują nam czytania, a szczególnie Ewangelia, obraz wielkiej tragedii, a zarazem wielkiego poświęcenia Jezusa. Obraz brutalności i obłudy tłumu, a z drugiej strony cierpienia Syna proszącego o zbawienie świata, Matki, na wpół przytomnej z żalu i bólu, uczniów, którzy prawie z obłędem w oczach są świadkami śmierci Jezusa. A równocześnie jest to moment narodzin Zbawienia dla całej ludzkości.

Jezus Chrystus uczy nas także, że Eucharystia jest naszym pokarmem i biletem do życia wiecznego: „Bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego».” (Mt 26,28-29).

Wprowadzając nas już bezpośrednio w klimat Wielkiego Tygodnia, Ewangelia relacjonuje przebieg całego Misterium Męki i Śmierci Pana Jezusa, na każdym kroku podkreślając olbrzymi ciężar odpowiedzialności. Przyjęcie śmierci krzyżowej za nasze grzechy, a w rezultacie nasze Zbawienie, wynika z wielkiej Miłości do nas, ludzi, i z nadzwyczajnego posłuszeństwa wobec Boga Ojca. To posłuszeństwo widoczne jest w każdej chwili, począwszy od sądu, poprzez biczowanie, drogę na Golgotę, aż do Śmierci na Krzyżu.

Zachęcam wszystkich do głębszego przeżycia Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, poprzez uczestnictwo z miłością, wdzięcznością i otwartością w Liturgii Triduum Paschalnego i Mszach świątecznych. Dziękuję wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim pracownikom naszej parafii, wolontariuszom i wam bracia i siostry w Chrystusie, za wasze świadectwo wiary i miłości w codziennym waszym życiu. Wszystkim parafianom dziękuję za waszą życzliwość i ofiarność z jaką wspieracie parafię. Szczególnie ofiary świąteczne pomagają nam wyrównać braki w budżecie parafii. Wszyscy przeżyjmy te święta w duchu wiary, nadziei, miłości i wzajemnej życzliwości. Szczęść Boże!

[do góry]