25 sie 2018

Słowo do Parafian – August 26, 2018

0 Komentarzy

Z Biurka Księdza Proboszcza…

To jest naprawdę święta góra. Obojętnie, czy zobaczymy ją w telewizji, czy staniemy u jej stóp
utrudzeni pieszą wędrówką. Zawsze jest dla nas znakiem Bożej opieki, miejscem, gdzie dzieją się
rzeczy doniosłe, nawet gdy zna je tylko nasze serce. I możemy być daleko, ale ona jest i my
wiemy, że jest, że Bóg zostawił nam znak, że pamięta, że czuwa nad nami. Maryja modli się tam
z nami i za nas i wciąż mówi: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".
Zapraszamy dziś wszystkich na nasz Piknik Parafialny.
Witamy serdecznie w naszej Parafii Siostrę Annę, która będzie Dyrektorem programu
katechetycznego i opiekunką Scholii Dziecięcej „Wicherki”. Siostra jest gotowa również pomagać
w pracy duszpasterskiej wśród młodzieży.
Siostra Anna Strycharz urodziła się 16 lutego 1968 roku w Dęblinie. Do Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla wstąpiła w 1987 roku. Do chwili obecnej pracowała na
licznych placówkach w Polsce, na Białorusi, w Anglii, w Kanadzie i USA. W Stanach
Zjednoczonych pracowała w Parafii św. Ferdynanda i Polskiej Misji Duszpasterskiej na Trójcowie.
W Polsce ukończyła Studia Teologiczne, a w Stanach zjednoczonych w 2017 roku obroniła
doktorat na Uniwersytecie Saint Mary of the Lake w Mundelein uzyskując tytuł Doctor of
Ministry. Od dziesięciu lat jest certyfikowanym dyrektorem Edukacji Religijnej. W naszej Parafii
będzie pełniła także tę funkcję. Przez siedem lat posługiwała w więzieniu emigracyjnym w
McHenry. Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej to motto Zgromadzenia, którym pragnie żyć
na każdy dzień.
Ks. Ryszard Miłek

[do góry]