15 gru 2018

Słowo do Parafian – December 16, 2018

0 Komentarzy

Z Biurka Ks. Proboszcza

 

            “Co mamy czynić?”

            Z tym pytaniem na ustach garnęły się do Jana Chrzciciela rzesze ludzi szukających Mesjasza. Zastanawiam się w jaki sposób Jan Chrzciciel osiągnął to czego nie udaje się wielu kaznodziejom i misjonarzom. Czym Jan pozyskał sobie swoich słuchaczy do tego stopnia, że pytali szczerze co mają uczynić aby zmienić swoje życie. Kluczem do sukcesu w przepowiadaniu Jana była całkowita Jego szczerość i oddanie w służbie Mesjasza. Jan kazał wszystkim dzielić się tym co mają z innymi, żołnierzy upominał aby nikogo nie uciskali a celników aby nikogo nie oszukiwali i nie krzywdzili.

            Pomyślmy w tę przedostatnią niedzielę Adwentu co powiedziałby Jan Chrzciciel do nas gdyby dziś stanął nad rzeką naszego życia znając całą jego prawdę. Jaka byłaby Jego wskazówka i rada dla nas na dobre przygotowanie naszej duszy i naszej rodziny na przyjście Mesjasza. Odpowiedzi na to pytanie szukajmy w sanktuarium naszego sumienia, które jest dla nas niezawodnym drogowskazem do prawdy i zbawienia. Wierzę, że przeżyte z wiarą zbliżające się w naszej parafii rekolekcje i spowiedz adwentowa pomogą nam w dobrym przygotowaniu się na głębokie i owocne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia.

            Program rekolekcji, spowiedzi i świątecznych nabożeństw jest podany w dzisiejszym biuletynie.                                                                                                                                                                                                                   Ks. Ryszard Miłek

[do góry]