17 Gru 2016

Słowo do Parafian – December 18, 2016

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

Wielu ludzi uważa, że ich życie jest puste. I może to być prawda. Pełnię życia nie jest łatwo odnaleźć. Są tacy, którzy pustkę wypełniają chipsami i piwem, oglądaniem seriali, pracą i ciułaniem, oglądaniem głupot w internecie lub kolekcjonowaniem dyplomów. Co wypełnia ciebie? A może, kto ciebie wypełnia?
W krótkim opisie opowiadającym o przyjęciu przez Józefa brzemiennej Maryi pojawia się wzmianka, mówiąca o tym wydarzeniu jako o wypełnieniu się Pism świętych. Stało się tak w życiu Józefa, że w końcu wypełnił słowa Biblii. Zanim to się dokonało, przeżywał koszmary, w których anioł przyciskał go do wypełnienia woli Boga. Nie było łatwo, bo fakty przeczyły snom. Łatwiej uwierzyć logice faktów niż marzeniom sennym. Józef w końcu przyjął swoją brzemienną Małżonkę. Uczynił to, by wypełnić Pisma. Nasze pomysły na życie i nasze plany rzadko zgadzają się z planami Boga. Nie wypełniamy Słowa Bożego, dlatego wcześniej czy później czujemy się spustoszeni.
Życie jest projektem Boga, w którym On przewidział wydarzenia, spotkania, osoby, a nawet sny. Potrzeba tylko cierpliwości. Cierpliwość jest postawą, która polega na spokojnym oczekiwaniu na dojrzewanie, czy wypełnienie się czasu. Wierzy ona głęboko, że wszystko przychodzi we właściwej porze.  Nic z tego, co nam się przydarza, nie ma charakteru przypadkowego. Bóg zaplanował pewne dzieła na szlaku, po którym idziemy, a odczytanie ich ułatwia nam słuchanie Biblii. To podpowiedzi, których nie wolno lekceważyć. Wszystko jest po to, aby się wypełniły Pisma.  Chodzi ostatecznie o przyjęcie Jezusa, ale trzeba zacząć od przyjęcie Maryi. Dlaczego? Podobnie jak Syn Boży nie mógł stać się człowiekiem, nie stając się najpierw synem Maryi, tak każdy chrześcijanin nie może zaczynać życia w Chrystusie, pomijając Maryję.
Józef przyjął Syna Bożego ukrytego  w swej małżonce. Przyjąć człowieka, to przyjąć ukrytego w nim Chrystusa.  Ona jest pierwsza z naszych bliźnich! Tym pełniej Ją trzeba przyjąć, im pełniej chcemy przyjąć Jezusa. Św. Paweł w Liście do Filipian pisze iż Bóg według swego bogactwa wypełni wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą nasza potrzebę. Z wiarą i zaufaniem Bogu, że On wypełni każdą potrzebę przeżywajmy ostatni tydzień Adwentu.

W imieniu wszystkich Kapłanów, Diakonów, Sióstr Misjonarek i całego Zarządu Parafii św. Konstncji, dziękuję wam za waszą wiarę, modlitwy i finansowe wspieranie naszej parafii. Jak każdego roku prosimy aby każda rodzina, z okazji świąt Bożego Narodzenia mogła złożyć na potrzeby parafii $70.00. Oczywiście o ile jest to możliwe. Niech Pan wam wynagrodzi za waszą życzliwość i ofiarność. Szczęść Boże!

[do góry]