11 lut 2017

Słowo do Parafian – February 12, 2017

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

Jezus domaga się odcięcia się od źródeł grzechu, posługując się mocnym porównaniem: „Jeśli twoja ręka jest powodem grzechu odetnij ją, jeśli twoje oko jest powodem grzechu wyłup je i odrzuć od siebie.” (Mt. 5. 29-30). Wiemy dobrze, że nie chodzi mu o fizyczne okaleczenie siebie samego, lecz uniemożliwienie grzechu poprzez odcięcie się od sytuacji lub środowisk, w których nasza wierność lub czystość nie miałaby szans na przetrwanie. Zauważa się niepokojącą tendencję we współczesnej moralności. Jeśli coś jest trudne, to zmienia się moralną kategorię takiego zachowania i już się nie podejmuje żadnego wysiłku. Skoro jest coraz więcej ludzi zażywa marihuanę i sprawia im to przyjemność, również  zauważamy, że coraz więcej stanów legalizuje marihuanę. Zaczyna się od celów leczniczych.  Czystość i wierność są trudnymi zadaniami moralnymi, niektórzy więc przestają nieczystość i niewierność nazywać grzechem i nadają im kategorię zachowania normalnego. To co kiedyś nazywaliśmy wynaturzeniem dzisiaj jest legalne, normalne i modne.

Czy zdajemy sobie sprawę, że Bóg w swojej mądrości pozwala naszej wolnej woli iść dowolnie wybraną przez siebie drogą? Dokonując różnych wyborów, czy kierujemy się tylko prawem czy też kierujemy się duchem Jego przykazań? Czy dziękujemy Bogu za otrzymane od Niego dary? Jeśli naprawdę wierzymy, że On nas stworzył i odarzył wolną wolą i przez cały czas opiekuje się nami, wtedy jesteśmy zobowiązani do okazania mu wdzięczności. Jesteśmy zobowiązani do bycia dobrymi zarządcami otrzymanych dóbr i do dzielenia się tymi dobrami z innymi.

Dary które składamy  na Doroczną Kwestę Katolicką są wykorzystywane na zapomogi i stypendia dla ubogich uczniów, na edukację religijną dzieci i młodzieży w ubogich środowiskach, na kształcenie i formację osób świeckich i diakonów, na kształcenie kapłanów, na wspieranie szkół katolickich w ubogich środowiskach, na pomoc humanitarną w ubogich krajach, na kształcenie religijne dzieci które wymagają szczególnej troski, na obronę godności życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

W następny weekend podczas wszystkich Mszy świętych, Jego Eminencja, Kardynał Blase Cupich w swojej nagranej homilii, zwróci się z prośbą do wszystkich, którzy jeszcze nie włączyli się w akcję składania zobowiązań finansowych na te piękne i szlachetne cele.

Proszę was wszystkich abyście się zapoznali z informacjami na temat Dorocznej Kwesty Katolickiej, które są zamieszczone w dzisiejszym biuletynie. Podczas modlitwy dokonajcie tej refleksji, ile możecie ofiarować w ciągu całego roku na te wszystkie wymienione cele? O ile nie dokonaliście jeszcze tej decyzji, będziecie mogli to uczynić w przyszły weekend podczas wszystkich Mszy świętych.

Pamiętajmy, że każdy dzień jest darem od Boga. Co z tym zrobimy, stanie się naszym darem dla Boga!

Szczęść Boże!

[do góry]