22 cze 2014

Słowo Do Parafian – Jun 22, 2014

0 Komentarzy

dzieszkoLetter

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, Boże Ciało to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni w czwartek, zawsze 60 dni po Wielkanocy, szczególnie w s p o m i n a j ą O s t a t n i ą W i e c z e r z ę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Święto zawdzięczamy błogosławionej Juliannie z Cornillon (1193-1258), opatce z klasztoru augustianek w Mont Cornillon koło Liége, w Belgii, która ujrzała jasną tarczę z widoczną ciemną plamą. Pod wpływem tego widzenia miejscowy biskup Robert zarządził świętowanie uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa dla diecezji Liége. Powiernik i spowiednik Julianny, archidiakon Liége, Jacques Pantaleon z Troyes, późniejszy papież Urban IV, bullą „Transiturus” w roku 1264 ustanowił to święto dla całego Kościoła. Co istotne na papieską decyzję wpłynął także cud związany z Eucharystią we włoskiej miejscowości Bolsena, gdzie w 1263 roku hostia w rękach wątpiącego księdza zaczęła krwawić. Korporał, na który wówczas spadły krople krwi, przechowywany jest do dziś w katedrze w pobliskim Orvieto. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto biskup Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 roku. W naszym kraju, ale także w niektórych częściach Włoch czy Ameryki Łacińskiej obchody świętą wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związanej tematycznie z Eucharystią. Dlaczego temu świętu towarzyszy procesja? W drugiej połowie XIII wieku, podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem, nawiązując w ten sposób do zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami. W XV wieku procesje eucharystyczne urządzano w Niemczech, gdzie łączono je z modlitwą błagalną o odwrócenie nieszczęść i dobrą pogodę, w Anglii, Francji, północnych Włoszech i w Polsce, od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary i tak jest do dziś. W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ze względów duszpasterskich zostało przeniesione na niedzielę, tak by jak najwięcej ludzi mogło wziąć udział w publicznym wyznaniu wiary w obecność Jezusa w Eucharystii. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli na spotkanie organizacyjne naszej jesiennej zabawy parafialnej „Parish Dinner Dance”. Was wszyskich proszę abyście zaznaczyli i zarezerwowali w swoich kalendarzach datę 11-go października. Spotkamy się w „Sali Handzel Center” jako rodzina parafialna, aby wspólnie miło spędzić czas. W niedzielę, 24-go sierpnia, spotkamy się na naszym rodzinnym pikniku parafialnym. Piknik będzie miał miejsce w znanym nam lasku „Bunker Hill” w Niles, na polanie nr. 4. W tym roku przewodniczyć będzie Mrs. Roberta Wachowicz, prezeska „Klubu Kobiet” i Pan Kazimierz Milewski, prezes „Klubu Polonia”. Prosimy wszystkie organizacje parafialne i osoby indywidualne o włączenie się do przygotowania pikniku. Chcemy aby był to piknik dla wszystkich, niezależnie od wieku, języka, kultury i pochodzenia. Szczęść Boże!

[do góry]