17 Cze 2017

Słowo do Parafian – June 18, 2017

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele.

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest wielkim uwielbieniem Boga za dar eucharystycznej obecności Syna Bożego w Kościele. Zostajemy zaproszeni do trwania w zażyłej bliskości z Bogiem: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). I chociaż niejednokrotnie, tak jak współcześni Jezusowi słuchacze, musimy się zmagać z zaporą naszego niedowiarstwa, przez dar tej wyjątkowej i rzeczywistej obecności Jezusa, już teraz otwiera się przed nami perspektywa zjednoczenia z Bogiem, której pełni doświadczymy dopiero wtedy, gdy On sam nas wskrzesi w dniu ostatecznym. Prośmy więc Jezusa o głęboką wiarę i wraz z Kościołem oddajmy Mu cześć i należne uwielbienie.
Jezus Chrystus pod eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina staje się wśród nas rzeczywiście obecny. On jest Chlebem Żywym, który daje życie każdemu, kto Go przyjmuje. W dyskusji z żydami Jezus mówi, że nie jest to zwyczajny pokarm, lecz pokarm duchowy, który nie tylko wzmacnia siły zewnętrzne człowieka, ale przede wszystkim chroni go przed śmiercią wieczną. Żyć na wieki z Bogiem oznacza być z Nim zjednoczonym.
Pan Jezus daje nam swoje Ciało i Krew, aby nas uwolnić z jarzma grzechu i przynieść nam zbawienie. „Chlebem, który Ja wam dam, jest moje Ciało za życie świata” (J 6, 51). W każdym z nas jest głębokie pragnienie, by żyć pełnią życia. Czym jest ta „pełnia życia”? Chrystus podpowiada nam, że życie, o którym On mówi jest zupełnie inne od tego, w którym obecnie mamy udział. Żyć wiecznie w Bogu oznacza właśnie żyć pełnią życia, pełnią człowieczeństwa; znaczy być szczęśliwym, wolnym od trosk i grzechów, które najdłuższe nawet życie ziemskie potrafią uczynić nieznośnym. Żyć pełnią życia oznacza mieć udział w samym Źródle życia, którym jest On sam.
Z całego serca dziękuję drogim paniom które sprzedają pączki w Sali ks. Borowczyka: Zofia Zegar, Maria Reczek, Krystyna Majka i Janina Piotrowska. Praca ich i zaangażowanie jest nieocenione. Robią to z wielką pasją od wielu lat jako parafialne wolontariuszki. Ze sprzedaży pączków przekazały panie do kasy parafialnej $18,000.00 na instalację nowego systemu telefonicznego w szkole, na plebanii, w salach parafialnych i kościele. Stary niestety już przestał funkcjonować. Bóg zapłać wszystkim którzy kupują pączki i pstrągi bo to też dzięki wam system telefoniczny działa jak należy.
Szczęść Boże!

[do góry]