03 mar 2018

Słowo do Parafian – March 4, 2018

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

Dane jest nam prawo do życia, dane jest też prawo do zawiadywania tym, co na naszym skrawku ziemi ma nam służyć, w sensie dosłownym i w przenośni. Równocześnie mamy jednak obowiązek takiego zawiadywania dobrem, by służyło ono nie tylko nam, lecz również tym, którzy przyjdą po nas, aby to, co pozostawimy w spuściźnie, nie było ugorem, materiałem do wymiany, ale by innym służyło w należyty sposób. Tak też starałem się posługiwać tu w parafii świętej Konstancji, aby coś dobrego po mnie pozostało w sensie duchowym i materialnym.

Liturgia Słowa na III Niedzielę Wielkiego Postu przekazuje nam słowa skierowane przez Boga do ludu Izraela, słowa o obowiązkach i prawach. Dowiadujemy się, co powinniśmy jako chrześcijanie robić, jak działać, kierując się miłością nie tylko do bliźniego, do rodziny, ale przede wszystkim do Boga, „ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.” (Wj 20, 5-7).

Czy można powiedzieć o Bogu, że jest zazdrosny? Popatrzmy na to na sposób ludzki, a zrozumiemy słowa Boga, który jest naszym Ojcem, zrozumiemy Jezusa, który się denerwuje, widząc w świątyni kupców.

Oczywiste, że postęp nauki, technologii i techniki zmienił nasz sposób myślenia, a to z kolei jest przyczyną, iż inaczej rozumiemy słowa kierowane do nas sprzed 2000 lat. Jednak żyjąc w dobie prosperity technicznej, myśli nowoczesnej, mając do dyspozycji nowinki medialne, dobrze jest mieć okazję powrotu do źródeł, które pozwalają nam zastanowić się nad prawdą o Tym, który nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, podobieństwo duchowe, nie cielesne. Mając w okresie Wielkiego Postu okazję do chwil zadumy, możemy popatrzeć na słowa Boga Ojca przez pryzmat odczuć ludzkich, a wtedy nietrudno będzie zrozumieć, czego od nas chce Bóg. A Bóg tylko i wyłącznie pragnie naszego powrotu do Niego, na wyżyny niebieskie, gdzie widząc Majestat Boży, będziemy wychwalać Go razem z chórami anielskimi.

„Chrześcijanin, to brzmi dumnie” – powtarzajmy to, przeplatając z modlitwą o zrozumienie. Powtarzajmy to nie tylko w czasie Wielkiego Postu, niech stanie się naszym zawołaniem na co dzień. Panie, pomóż nam zrozumieć Twoje Słowa, Twoje nakazy, abyśmy z łaską Ducha Świętego umieli zrozumieć i przyjąć Twoją Miłość i Dobro, byśmy zawsze podążali drogą Chrystusa.

Składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe wszystkim Kazimierzom, a w sposób szczególny Kazimierzowi Milewskiemu – prezesowi Klubu Polonia i Kazimierzowi Kozioł naszemu „janitorowi”. Happy Birthday i 100 lat dla Pani Marii Blecka – dyrektorce muzycznej, z okazji urodzin. Wszystkim Kobietom wszystkiego co najlepsze z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Szczęść Boże!

[do góry]