14 mj. 2016

Słowo Do Parafian – May 15, 2016

0 Komentarzy
Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
 
                  Zesłanie Ducha Świętego zapowiedziane przez Chrystusa w Ewangelii i opisane w Dziejach Apostolskich dokonało się w 50 dni po Zmartwychwstaniu. Duch Święty zstąpił w postaci ognistych płomieni na zebranych w Wieczerniku Apostołów i Maryję. Znakiem niezwykłości owego wydarzenia było głoszenie przez Apostołów religijnego przesłania we wszystkich językach współczesnego im świata. Uczniowie Jezusa byli rozumiani przez przybyłych do Jerozolimy Żydów i pogan.

Nazwa ta pochodzi od pięćdziesiątego dnia po święcie Paschy, kiedy to obchodzono w Starym Testamencie święto dziękczynienia za żniwa. Wspominano wtedy również ogłoszenie Dziesięciu Przykazań, które dokonało się na górze Synaj pięćdziesiątego dnia po wyjściu z Egiptu. W tym dniu zstąpił na Apostołów Duch Święty w postaci ognia i wichru. Jest On pierwszą i najwyższą Miłością, jest źródłem wszelkiej miłości w stworzeniach. Duchowi Świętemu przypisujemy doprowadzenie dzieł Bożych do doskonałości, a zwłaszcza uświęcenie dusz.

W dzień Zesłania Ducha Świętego Kościół Chrystusowy rozpoczął swoją działalność. Apostołowie umocnieni darami Ducha Świętego odważnie zaczęli głosić dobrą nowinę o Chrystusie Odkupicielu. Duch Święty uczynił ich słowa skutecznymi i doprowadził około trzech tysięcy ludzi do chrztu świętego. W ten sposób powstała pierwsza gmina chrześcijańska, która z czasem rozwinęła się w Kościół katolicki, czyli powszechny, ogarniający całą kulę ziemską. Duch Święty jest jakby duszą Kościoła świętego. Mimo wielu ludzkich słabości, a nawet grzechów jego członków, ciągle go ożywia, strzeże przed błędem w wierze i prowadzi drogą światłości.

          
                       Pragnę z całego serca pogratulować dzieciom z drugiej klasy, naszej Szkoły św. Konstancji i programu religijnego REP, zarówno w języku polskim jak i angielskim, które w sobotę 14-go maja, po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa pod postacią Eucharystii. Jest to wielka i nie zapomniana chwila. Strajcie się drogie dzieci aby wasze serca były zawsze czyste i nie spalamione grzechem, gotowe na przyjęcie najwspanialszego Gościa Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Za dobre życie wypełnione miłością Boga i człowieka, On sam kiedyś będzie waszą nagrodą w niebie. Drogie dzieci, nigdy nie straćcie waszej wiary, bo to jest najpiękniejszy dar. Z całego serca dziękuję, rodzicom, katechetom, Siostrom Misjonarkom, Kapłanom i wszystkim, którzy pomogli dzieciom przygotować się do tego uroczystego dnia. Drodzy dorośli, bądźcie zawsze dobrym przykładem dla tych najmniejszych skarbów naszej parafii. Nie dajcie się zwieść ułudzie tego świata i niech wszystkich Pan błogosławi i strzeże. Szczęść Boże!
[do góry]